Jyväskylä sai DI-koulutuksen – ”Pelkkä lupa ei riitä”

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen on jo huolissaan opetuksen laadusta sekä tavasta, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö junaili asian.

Jyväskylän yliopisto sai viime viikolla luvan alkaa kouluttaa diplomi-insinöörejä. Valtioneuvosto päätti, että yliopiston koulutusvastuu laajenee tekniikan koulutusalle tieto- ja viestintätekniikkaan niin, että Jyväskylästä voi valmistua tekniikan kandidaatiksi, diplomi-insinööriksi, lisensiaatiksi tai tohtoriksi.

Ei tällä tavalla voi toimia yhteistyöhön perustuvassa yhteiskunnassa.

Yliopisto tiedotti saman tien aloittavansa diplomi-insinöörikoulutuksen, joka sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan.

Yliopiston mukaan koulutus on suunniteltu aloitettavan vuonna 2021 ja siinä voi opiskella tekniikan kandidaatiksi, diplomi-insinööriksi ja tekniikan tohtoriksi yhdistämällä tietotekniikan opintoja esimerkiksi liikuntatieteiden, kielten, musiikin, talouden, kasvatustieteiden tai psykologian opintoihin. Haettavaksi tulee arviolta 50 aloituspaikkaa.

Tekniikan akteemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen suhtautuu aikeisiin vielä nihkeästi. Jokinen on huolissaan siitä, että koulutuksen taso saattaa jäädä kovin matalaksi, koska Jyväskylässä ei ole vahvaa tekniikan yliopistokoulutuksen kulttuuria.

– Pelkkä lupa ei riitä siihen, että yliopisto pystyy antamaan riittävän laadukasta koulutusta, Jari Jokinen sanoo.

– Tekniikan yliopistokoulutus eroaa luonnontieteiden yliopistokoulutuksesta selvästi. Tekniikan yliopistokoulutuksessa on tärkeää yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ja se, että etsitään ratkaisuja tärkeisiin asioihin kuten ilmastonmuutokseen. Ainoastaan perustutkimukseen keskittyminen luo harvoin sovelluksia, jotka ratkaisevat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän nykyisiä ongelmia.

Jokinen kummeksuu myös tapaa, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö on viime aikoina laajentanut yliopistojen koulutusvastuita. Jokisen mukaan yliopistot ovat tehneet viime vuosina hyvää työtä ja keskittäneet tutkimuksen ja opetuksen vahvuusaloilleen juuri ministeriön vaatimuksesta. Nyt ministeriö näyttää ohjaavan yliopistoja kokonaan toiseen suuntaan ja vieläpä toistuvasti ilman asiantuntijoiden kuulemista.

– Asiat tuodaan päätettäviksi keskellä kesää ilman keskusteluja. Näin kävi viime vuonna, kun Turun yliopiston tekniikan koulutusvastuita laajennettiin, ja tänä kesänä kävi näin. Ministeriöltä ei tullut asian valmisteluvaiheessa edes lausuntopyyntöä TEKille kummassakaan tapauksessa. Ei tällä tavalla voi toimia yhteistyöhön perustuvassa yhteiskunnassa.

    •    Lue lisää: TEK kyseenalaistaa DI-koulutuksen laajentamisen Jyväskylään