Julkisten alojen eläkeneuvottelut päätökseen

|
Uutinen
Kuuntele

Kuntien, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstöä koskevat kolmikantaiset eläkeneuvottelut on saatu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johdolla päätökseen.

Julkisen alan eläkeuudistus noudattelee toukokuun alussa sovittua yksityisten alojen eläkeuudistusta.

Myös julkisella sektorilla alinta vanhuuseläkeikää on tarkoitus nostaa nykyisestä 63 vuodesta vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä asteittain siten, että vuonna 1962 syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta.

Eläkeiän alaraja sidotaan elinajanodotteeseen, ja eläkeikää nostetaan enintään kahdella kuukaudella vuodessa. Ensimmäisen kerran tämä tarkistus tehdään vuonna 1965 syntyneiden eläkeikään. Eläkettä karttuisi jatkossa kaikille 1,5 prosenttia palkasta, ja nykyisistä ikään sidotuista karttumaprosenteista luovuttaisiin.

Osa-aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Uusi työuraeläke antaisi 63 vuotta täyttäneelle mahdollisuuden jäädä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, jos hän on tehnyt vähintään 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä. Työuraeläkkeen myöntämisedellytykset määriteltäisiin laissa.

Kuntien, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan nykyiset neljä eläkelakia yhdistettäisiin yhdeksi julkisten alojen eläkelaiksi. Julkisten alojen eläketurvan toimeenpanosta huolehtisi Keva. Valtion ja kuntien palveluksessa on yli puoli miljoonaa suomalaista.

Myös ammatilliset eläkeiät nousevat

Eläkeuudistus nostaa myös ammatillisen eläkeiän valinneiden eläkeikää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. Ammatillisen eläkeiän nosto koskee noin 8 500 ihmistä, joista suurimmalla osalla eläkeikä nousisi korkeintaan yhdeksän kuukautta. Enintään ammatillinen eläkeikä nousisi kaksi vuotta.

Julkisella sektorilla on vielä käytössä myös vanhoja henkilökohtaisia eläkeikiä. Ne ovat jo nyt pääosin korkeampia kuin vanhuuseläkkeen nykyinen alaraja, joten niitä ei uudistuksessa nosteta.

Sotilailla on oikeus eläkkeeseen pääsääntöisesti 55-vuotiaana. Koska ikä on huomattavasti alempi kuin yleinen eläkeikä, myös sotilaiden eläkeikää nostettaisiin samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin eläkeikiä. Sotilaiden eläkeikä nousisi enintään kahdella vuodella. Eläkeiän muutos koskisi noin 10 000 sotilasta.

Kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukesästä, ja uudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta.

Lue myös uutiset TEK-verkkolehdestä:

Avainsanat: