Henkilöt keskustelevat toimistolla

Julkisen alan TES- ja virkaehto­sopimus­neuvottelut käynnistyneet

17.1.2022
|
Uutinen

Kunta-ala avasi julkisen sektorin virka- ja työehtoneuvottelut, joita seurasivat Avainta-alat ja valtio.

Päivitetty 19.1.2022

Kunta-ala

Kunta-ala avasi julkisen sektorin virka- ja työehtoneuvottelut 11.1. Kunta-alan keskeisiä tavoitteita ovat palkankorotuksista erillinen peruspalkkatason korotus (palkkaohjelma), työaikasuojelun parantaminen sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen. Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000 palkansaajaa. Kunta-alan neuvottelut jatkuvat 24.1.  

Lue lisää kunta-alan neuvotteluista

Avainta-alat

Neuvottelut Avainta-alojen työehdoista (AVAINTES) alkoivat 12.1. Tapaamisessa vahvistettiin muun muassa neuvottelujen aikataulu ja seuraavien neuvottelukertojen teemat. Osapuolet jättävät varsinaiset neuvottelutavoitteet tammikuun lopulla. AVAINTES koskee noin 45 000 palkansaajaa. Neuvottelut jatkuvat 20.1.

Lue lisää Avainta-alojen neuvotteluista

Valtio

Valtiosektorin virka- ja työehtoneuvottelut alkoivat 12.1. Samana päivänä JUKO yhdessä muiden valtion palkansaajajärjestöjen irtisanoi voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättymään 28. helmikuuta.

Valtion pääsopijajärjestöt (JUKO, JHL ja Pro) tavoittelevat muun muassa ostovoimaa parantavaa yleiskorotuspainotteista palkkaratkaisua, parannuksia työaikamääräyksiin ja palkkausjärjestelmien kehittämistä. Lisäksi tavoitellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä, työhyvinvoinnin parantamista ja palkallisten perhevapaiden pidentämistä.

Työnantajan tavoitteissa oli mukana muun muassa maltillinen palkkaratkaisu. Työaika-, vuosiloma- ja matkakustannusten korvaamista koskeviin sopimuksiin esitettiin joitain muutoksia. Myös perhevapaauudistuksen edellyttämät muutokset halutaan viedä sopimuksiin.

Neuvottelut jatkuvat 24.1., jolloin osapuolet pureutuvat yksityiskohtaisemmin tavoitteisiin. Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 72 000 palkansaajaa.

Lue lisää valtiosektorin neuvotteluista     

SOTE-sopimus

Neuvottelut kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta (SOTE-sopimus) alkoivat 17.1. keskustelulla menettelytavoista ja aikatauluista. Päivän kokouksessa jatkettiin neuvotteluja myös nykyisen sopimuksen mukaisten työaika- ja palkkaustyöryhmien asioista. 

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen korostaa, että koronapandemia tuo oman haasteensa neuvotteluihin. Lisäksi osaajapula on todellinen ja syvenee vuosikymmenen lopussa eläköitymisten vuoksi.

– Haluamme varmistaa sote-henkilöstölle sellaiset työehdot ja työolot, että ala houkuttelee uusia opiskelijoita ja että sote-ammattilaiset tuntevat ylpeyttä työstään. Tavoittelemme kannustavia palkankorotuksia, jotka sisältävät myös erillisen palkkaohjelman. Lisäksi tavoittelemme työaikamääräyksiin joustoja ja matka-ajan korvaamista, Vattulainen kertoo.

Neuvottelut jatkuvat 26. tammikuuta, jolloin JUKO luovuttaa työnantajalle sopimustavoitteensa. Neuvottelut koskevat lähes 180 000 kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviä palkansaajia, jotka siirtyivät Kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) uuden työ- ja virkaehtosopimuksen, SOTE-sopimuksen, piiriin 1. syyskuuta 2021.

Lue lisää SOTE-sopimuksen neuvotteluista

Kirkko

Neuvottelut kirkon yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi käynnistyivät 19.1. JUKO, Kirkon alat ja Kirkon alan unioni esittelivät neuvottelussa yhteiset tavoitteensa. Keskeiset tavoitteet liittyvät muun muassa palkkausjärjestelmiin, työ- ja vapaa-aikamääräyksiin sekä perhevapaauudistukseen. Myös henkilöstönedustajien asemaa halutaan parantaa.

Neuvottelut jatkuvat etänä 24.1. Seuraavassa tapaamisessa on tarkoitus jatkaa ja syventää neuvottelutavoitteiden läpikäyntiä sekä arvioida tarvetta tulevien neuvottelutapaamisten teemoituksille tai alatyöryhmien perustamiselle.

Lue lisää kirkon neuvotteluista

Virka- ja työehtoneuvottelujen aloitusaikataulu

  • Kunta 11.1.
  • Avainta 12.1.
  • Valtio 12.1.
  • SOTE-sopimus 17.1.
  • Kirkko 19.1.
  • Yliopisto 11.2.
  • Aloitusaika on vielä sopimatta Kansallisgallerian sekä Työterveyslaitoksen osalta. Näiden sopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Lue lisää virka- ja työehtosopimusneuvotteluista: www.juko.fi tai Facebookissa ja Twitterissä aihetunnisteella #neuvotellen2022.

Avainsanat: