Henkilöt keskustelevat toimistolla

Julkisen alan TES- ja virkaehto­sopimus­neuvottelut jatkuvat

|
Uutinen

Kunta-alan neuvotteluita jatketaan valtakunnansovittelijan luona. Sote- ja Avainta-alojen neuvottelut ovat keskeytyneet. Yliopiston neuvottelut jatkuvat.

Päivitetty 24.3.2022

Kunta-ala

Kunta-ala avasi julkisen sektorin virka- ja työehtoneuvottelut 11.1. Kunta-alan keskeisiä tavoitteita ovat palkankorotuksista erillinen peruspalkkatason korotus (palkkaohjelma), työaikasuojelun parantaminen sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen. Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000 palkansaajaa. 

Lue lisää kunta-alan neuvotteluista

Avainta-alat

Neuvottelut Avainta-alojen työehdoista (AVAINTES) alkoivat 12.1. JUKO tavoittelee tällä sopimuskierroksella yleiskorotuspainotteisia palkankorotuksia ja useampivuotista palkkaohjelmaa. Muita tavoitteita ovat muun muassa matkustusajan korvaaminen. JUKOlle on tärkeää myös, että myös etätyöhön suhtaudutaan työajan osalta kuten muuhun työntekoon. Tämä koskee esimerkiksi ylityökäytäntöjä.

Paikallisen sopimisen onnistumisen edellytyksenä JUKO pitää luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävään käytettävän ajan lisäämistä ja korvauksen kohentamista.

AVAINTES koskee noin 45 000 palkansaajaa. 

Lue lisää Avainta-alojen neuvotteluista

SOTE-sopimus

Neuvottelut kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta (SOTE-sopimus) alkoivat 17.1. keskustelulla menettelytavoista ja aikatauluista. Päivän kokouksessa jatkettiin neuvotteluja myös nykyisen sopimuksen mukaisten työaika- ja palkkaustyöryhmien asioista. 

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen korostaa, että koronapandemia tuo oman haasteensa neuvotteluihin. Lisäksi osaajapula on todellinen ja syvenee vuosikymmenen lopussa eläköitymisten vuoksi.

– Haluamme varmistaa sote-henkilöstölle sellaiset työehdot ja työolot, että ala houkuttelee uusia opiskelijoita ja että sote-ammattilaiset tuntevat ylpeyttä työstään. Tavoittelemme kannustavia palkankorotuksia, jotka sisältävät myös erillisen palkkaohjelman. Lisäksi tavoittelemme työaikamääräyksiin joustoja ja matka-ajan korvaamista, Vattulainen kertoo.

Neuvottelut koskevat lähes 180 000 kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviä palkansaajia, jotka siirtyivät Kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) uuden työ- ja virkaehtosopimuksen, SOTE-sopimuksen, piiriin 1. syyskuuta 2021.

Lue lisää SOTE-sopimuksen neuvotteluista

Yliopisto

Yliopistosektorin neuvottelut alkoivat 11.2. 

JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho kertoo, että palkansaajien tavoitteet ovat selkeitä.

– Keskeisimmät tavoitteemme koskevat työskentelyn edellytysten parantamista, määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä, etä- ja monipaikkatyön pelisääntöjen kirkastamista ja perhevapaauudistuksen huomioimista työehtosopimuksessa.

Palkankorotusten osalta JUKO on perinteisesti ajanut prosentuaalisia yleiskorotuksia, jotka turvaavat kaikkien henkilöstöryhmien palkkojen kehittymisen. Korotustavoitteet varmistuvat tarkemmin neuvottelujen edetessä.

Lue lisää yliopistosektorin neuvotteluista

Valtio

Valtiosektorin virka- ja työehtoneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos.

Lue lisää valtiosektorin neuvotteluista

Kirkko

Kirkon alalle on saavutettu neuvottelutulos. 

Lue lisää

Mistä työehtosopimuksissa sovitaan?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

Lue lisää virka- ja työehtosopimusneuvotteluista: www.juko.fi tai Facebookissa ja Twitterissä aihetunnisteella #neuvotellen2022.

Avainsanat: