Johtaja on tyytyväisin palkkaukseensa

|
Uutinen
Kuuntele

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliittojen jäsenet, kuten suuri osa tekkiläisistä, ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä nykyiseen työhönsä.

Erittäin tyytyväisiä on 22 prosenttia ja melko tyytyväisiä 61 prosenttia, todistaa YTN:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimuksista koottu YTN-data 2019 -raportti.

Tutkimusten kysymyksiin vastanneista melko tyytymättömiä on 14 ja erittäin tyytymättömiä 3 prosenttia.

Raportin erityisteemana oli työtyytyväisyys ja työelämän laatu. Laatua tarkasteltiin kuuden osa-alueen kautta. Alueet olivat työn hallinta ja työn autonomia, työyhteisö, osaaminen ja taidot, esimiehen tuki, palkkaus ja sen kannustavuus sekä työkyky ja hyvinvointi.
.

Kuva: YTN-data 2019.

Raportista paljastuu myös, että ihminen on sitä tyytyväisempi työelämäänsä, mitä johtavammassa asemassa hän on. Erityisen selvästi tämä näkyy palkka-asioissa

Ylin johto oli kyselyjen mukaan selvästi tyytyväisin palkkaukseen ja sen kannustavuuteen. Vähiten tyytyväisiä palkkaukseensa olivat toimihenkilöt.

Mukana tuloksissa ovat Insinööriliiton, Tekniikan akateemiset TEKin, Suomen Ekonomien, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn, Agronomiliiton, Suomen Lakimiesliiton, Tradenomien, Akavan Erityisalojen sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen aineistot.

Vastaajia oli kaikkiaan 27 317. Aineistot on kerätty syksyllä 2019. YTN-datassa ovat mukana vastaajat, jotka työskentelivät yksityisellä sektorilla kokopäivätoimisesti palkansaajina.

Avainsanat: