Tekkiläisiä pöydän ääressä.
Joka lähtöön. TEKin jäsenet ajattelevat jäsentutkimuksen mukaan samoista asioista hyvin eri tavoin.

Jäsentutkimus paljasti viisi tekkiläistyyppiä

|
Uutinen

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenistöstä suurin osa on maailmanpelastajia.

Tekniikan akateemiset TEK koostuu hyvin erilaisista ihmisistä, jotka voi kuitenkin jakaa viiteen arkkityyppiin, kertoo TEKin Taloustutkimuksella alkuvuonna teettämä jäsenkysely. Siihen vastasi 229 opiskelijaa ja 1 423 täysjäsentä.

Universalisteja on reilut 24 prosenttia jäsenkunnasta. Heistä hyvässä yhteiskunnassa tuloerot ovat mahdollisimman pienet, työelämässä pitää edistää tasa-arvoisuutta eikä pärjääminen ole henkilökohtainen valinta. Heille säännölliseen työaikaan liittyvät tavoitteet ovat tärkeitä ja ilmastonmuutos tärkeämpi prioriteetti kuin taloudelliset näkökulmat.

Konservatiivisia on reilut 15 prosenttia. Heidän mielestään tasa-arvosta puhutaan liikaa, on tärkeää pitää kiinni perinteisistä tavoista ja käsityksistä eikä työnantajan voi luottaa ajattelevan työntekijän etuja. TEKin on toimittava edunvalvojana työmarkkinoilla, koska parempien työehtojen ajaminen on keskeistä.

Materialisteja on reilut 12 prosenttia. He ajattelevat, että yhteiskuntaa tulee kehittää lähinnä taloudellisten mittarien perusteella. Verotusta on kevennettävä, vaikka hyvinvointipalveluista pitäisi leikata. He sopivat itse omista palkoista ja työehdoista. Heidän mielestään TEKiä ei tarvita yhteiskunnallisena toimijana.

Menestyshakuisia on reilut 22 prosenttia. Heistä on tärkeää päästä uralla mahdollisimman pitkälle, ja he hakeutuvat mielellään päättävään asemaan. Heidän mielestään teknologia tarjoaa parhaat ratkaisut ympäristökriiseihin ja taloudelliset mittarit yhteiskunnan kehittämiseen. Heille TEK on tutkimuksen, tekniikan ja tuotekehityksen edistäjä.

Maailmanpelastajia on vajaat 26 prosenttia jäsenkunnasta. Heille tärkeitä aiheita ovat ilmastomuutos, tasa-arvokysymykset ja vähemmistöjen asiat, ja niiden edistämiseksi odotetaan toimia. Heille TEK on tärkeä hyviksi koettujen asioiden edistämisessä, palkoista työhyvinvointiin, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen.

Avainsanat:
TEK