It-alan ammattilaiset huolissaan osaamisensa vanhenemisesta

|
Uutinen
Kuuntele

It-alan asiantuntijat kaipaisivat työnantajalta enemmän tukea oman osaamisen kehittämiseen, sillä osaaminen vanhenee nopeasti.

It-alan ammattilaiset ovat erityisen huolissaan oman osaamisen kehittämismahdollisuuksista sekä etätyökäytäntöjen kirjavuudesta.

Tämä selviää neuvottelujärjestömme Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Tietoalan kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää it-alan ammattilaista.

Vastaajista lähes puolet oli sitä mieltä, että mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen tulisi lisätä.

– It-alan asiantuntijat kaipaisivat työnantajalta enemmän tukea oman osaamisen kehittämiseen, sillä alalla osaaminen vanhenee nopeasti. Asiantuntijat saattavat olla täystyöllistettyjä vanhenevan järjestelmän kanssa, ja yhtäkkiä tulee uusi järjestelmä sekä uudet osaajat, jolloin pahimmassa tapauksessa vanhan järjestelmän osaajilta lähtee työpaikka alta, sanoo YTN Tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers.

– Vaikuttaa myös siltä, että joissain yrityksissä tai tehtävissä olevia työntekijöitä ei edes haluta kouluttaa, koska heidän pelätään siirtyvän kilpailijalle uusi arvokas osaaminen taskussaan, Wiemers lisää.

Etätyötä halutaan – mahdollisuudet kirjavia

Vastaajista 45 prosenttia nosti kehittämiskohteeksi myös työajan hallinnan ja työaika-asiat, kuten esimerkiksi etätyön ja työaikajoustot.

– Alan etätyökäytännöt ovat kirjavia. Toisissa yrityksissä etätöihin jopa kannustetaan ja toisissa taas etätyönteko voi olla kokonaan kielletty. Käytännöt vaihtelevat jopa saman firman sisällä. Yllättävän usein esteenä voivat olla asiat, jotka eivät suoranaisesti edes liity työtehtävien suorittamiseen, sanoo Tietoalan puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Tietotekniikan palvelualalla työskentelee lähes 60 000 henkilöä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja -konsultoinnin, palvelin- ja tietokantaratkaisujen, mobiilisovellusten, pelisuunnittelun ja -tuotannon sekä virtuaalitodellisuuden ja keinoälyn parissa. Alan suurimpia työllistäjiä Suomessa ovat mm. CGI, Tieto, F-Secure, Fujitsu, Rovio, Accenture, Supercell ja Digia.