Ilmastonmuutos – mahdollisuus innovatiivisille yrityksille

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii ripeitä toimia. Kasvihuonepäästöjä tulee vähentää merkittävästi, jotta kyettäisiin rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen.

Kaikkialla tavoitellaan talouden kasvua ja tämä johtaa vääjäämättä kasvihuonepäästöjen lisääntymiseen.

Meillä Suomessa on kuitenkin teknologisia ratkaisuja, joiden avulla kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää. Koska Suomi ja muut Pohjoismaat ovat maailmalla luotettuja kumppaneita, niin maissamme kehitettyjä teknologioita on todennäköisesti melko helppo viedä myös muualle.

Ministeri Kimmo Tiilikainen esitti kiinnostavia ajatuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja teknologiasta MALin vuosikokouksessa torstaina 21.3. Alle olen koonnut esityksen antia.

PAUKUT UUSIUTUVAAN ENERGIAAN

Ilmastonmuutoksen suurin syy on fossiilisten polttoaineiden hulvaton käyttö. Onneksi uusiutuvan energian läpimurto on tapahtumassa toden teolla juuri nyt. Kivihiilen käyttö tullaan kieltämään ja hallitus on linjannut, että uusiutuvien polttoaineiden osuuden tulee vuoteen 2030 mennessä nousta 50 prosenttiin.

Onneksi uusiutuvan energian läpimurto on tapahtumassa toden teolla juuri nyt.

Myös liikenteessä korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Fossiilisesta hiilivapaaseen yhteiskuntaan siirrytään kiertotalouden avulla. Energiankulutusta tulee vähentää, ja tulee kehittää tapoja varastoida energiaa. Tulee myös kehittää teknologioita, jotka mahdollistavat kulutusjoustot, ja myös lisätä uusiutuvan energian käyttöä kaikkialla.

FIKSUSTI SÄHKÖÄ

Ilmastonmuutoksen torjunnassa jokaisella voi olla tärkeä rooli. Siksi halutaan edistää muun muassa asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille. Älyverkkotyöryhmä teki koko joukon esityksiä, joiden avulla saamme hyödyn irti teknologisesti maailman älykkäimmästä sähköverkostamme.

Markkinoille tarvitaan yrityksiä, jotka tuottavat joustopalveluita. Kannustetaan myös esimerkiksi erilaisten energiayhteisöjen syntymistä. Niiden ansiosta sähkönkuluttajat voivat konkreettisesti vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa ja sähkönhankintansa ympäristövaikutuksiin.

On tärkeää myös edistää sähkönkuluttajien omaa sähköntuotantoa, ja edistää erilaisia sähkövarastoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi kokoavien kuluttajaryhmien syntyä. Sähkönsiirron kiinteän maksun korvaaminen tehokomponentilla parantaisi asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa omaan siirtolaskuunsa.

ILMASTOPOLITIIKKAA

Ministeri Kimmo Tiilikainen myös kertoi jo vuonna 2007 keskustellun siitä, ohjaako ilmastopolitiikka energiapolitiikkaa. Sittemmin on oivallettu, että ilmastopolitiikka vaikuttaa kaikkeen kehittämistyöhön. Erittäin positiivisena seikkana hän totesi, että Suomessa kahdeksan puoluetta on sopinut yhteisestä linjasta ilmastonmuutokseen liittyen. 

Hän myös totesi, että käytännössä ydinvoima on nostettu samanarvoiseksi kuin uusiutuvat energialähteet. Suomessa ydinvoimaloita kannattaa käyttää niin pitkään, kuin niiden tekniikkaa mahdollistaa. Uusiin ydinvoimalaitoksiin investointi saattaa tulla kannattamattomaksi sähkön alhaisen hinnan vuoksi.

Avainsanat: