Hyvässä insinöörissä on mukana myös luovuutta

|
Uutinen
Kuuntele

Prosessitekniikan opiskelija Aleksi Harlin kehuu Oulun yliopiston opiskelijalähtöisyyttä. "Vuoropuhelu opetuksen sisällöstä ja sen järjestämisen tavoista on koko ajan käynnissä."

 – Olen aina ollut kiinnostunut luovuudesta ja esimerkiksi musiikki on ollut minulle tärkeää. Koen, että saan käyttää luovuutta tällä alalla. Jos on luova ja hyvä luonnontieteellisissä aineissa, on takuulla hyvä insinööri, sanoo Aleksi Harlin, prosessitekniikan opiskelija Oulun yliopistosta.

Hän on teekkariperheen kasvatti, joka on aina pärjännyt matemaattisissa aineissa, etenkin kemiassa. Tekniikan opintoja Harlin kuvaa luontevaksi valinnaksi, mutta pohdinnassa oli myös monta muuta valintaa.

Keravalta kotoisin oleva Harlin lähti Ouluun hakemaan uusia kokemuksia ja saamaan perspektiiviä muualta Suomesta. 

– Olen halunnut kulkea omaa polkuani ja onneksi teinkin niin. Löysin nopeasti oman paikkani Oulun yliopistosta ja teekkariyhteisöstä.

”Käytännönläheiset suoritustavat sopivat minulle”

Nyt diplomityötään tekstiilipolyesterijätteen kemiallisesta kierrätyksestä tekevä Harlin kehuu saamansa koulutuksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä.

– Kurssien arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen. Opetuksessa keskitytään olennaiseen. Käytännönläheiset suoritustavat sopivat minulle ja niistä kuulee yleisesti paljon kiitosta. 

Oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen on tullut Harlinille erityisen tutuksi.

– Se on aika raskas, mutta tosi opettavainen tapa sisäistää asioita. Opettajien kanssa on paljon vuoropuhelua. Tykkään siitä, että kokonaisuuksia kehitetään yhdessä ja on joka suuntaan yhteistä venymistä.

Harlin kiittelee myös opetuksen rakennetta – koulutuksen alussa on tutustuttava perusilmiöihin ja vasta sen jälkeen lähdetään sisäistämään tiettyä aluetta. 

– On hyvä tutustua muuhunkin kuin aivan omaan alaan. Olen huomannut tämän myös nyt diplomityön yhteydessä. 

Tyytyväisyys tekniikan alan koulutukseen näkyy myös TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttamasta vastavalmistuneiden palautekyselyssä

Peräti 94 prosenttia vuonna 2019 valmistuneista sanoo olevansa tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. 

Harlin ei ylläty korkeista luvuista. Hänestä Oulun yliopistossa yksi erityisen myönteisistä piirteistä on kasvava opiskelijalähtöisyys.

– Vuoropuhelu opetuksen sisällöstä ja sen järjestämisen tavoista on koko ajan käynnissä. Palautetta annetaan opetuksen sisällöstä ja sen järjestämisestä. Siihen on viralliset kanavat, jotka toimivat hyvin. Meitä opiskelijoita kuullaan hyvin.

Panostukset fyysisiin opiskelutiloihin ja tenttiakvaarion monipuolinen käyttö tekee opinnoista jouhevampia.

– Opiskelijamyönteisyys toteutuu aidosti tiedekunnassa. Tenttiakvaario antaa joustoa opintojen edistämiseen, kun tenttiä voi omassa tahdissa. 

Yhdessä tekeminen korostuu opinnoissa ja kilta-aktiivina

Prosessitekniikan opinnoissa Harlin pitää myönteisenä myös opiskelijoiden moninaisia taustoja. 

– Meillä sukupuolijakauma on noin 60% miehiä, 40% naisia. Monina vuosina jako on ollut paljon tasaisempikin. Tämä on tosi myönteistä. On tärkeää, että pääsee harjoittelemaan työskentelyä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja oppii monipuolisesti ryhmätyötaitoja.

Yhdessä tekeminen innostaa myös opiskelijatoiminnassa. Hän aloitti ainejärjestönsä yrityssuhdevastaavan tehtävässä heti fuksivuonna. 

– Kilta-aktiivina oleminen ollut hyvää vastapainoa opiskelulle. Yksittäisenä kokemuksena mieleenpainuva oli ulkomaan ekskursio Itävaltaan ja Saksaan. Matkaan pääsivät kaikki halukkaat. Siitä on jäänyt erityisen hyvät muistot.
 

Avainsanat: