Hyvän tekemisen tahto yhdistää

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin Tuula Aaltolan mukaan ihmisiä pystyy monta kertaa auttamaan pelkästään olemalla lähellä.

Miksi ihmeessä ihminen ryhtyy yrityksen luottamusmieheksi? Jostain syystä ei ole kovin vaikea kuvitella, että tiedossa saattaa olla ikäviä tilanteita työnantajan kanssa, syvää voimattomuuden tunnetta ja lopulta märkivä mahahaava.

Moni on hiffannut, että jonkun pitää hoitaa yhteistä hyvää ja heitä yhdistää hyvän tekemisen tahto.

Tuula Aaltola haluaisikin puhua mieluummin tehtävän hyvistä puolista, koska luottamusmiehistä on pulaa jo muutenkin. Lisäksi Aaltola haluaa puhua nimenomaan luottamusmiehistä eikä luottamushenkilöistä.

– Sekä suunnittelualan että arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksessa ja laissa termi on yhä luottamusmies, josta syystä koen, että minun pitää selvyyden vuoksi puhua luottamusmiehistä. Mutta suurimmalla sopimusalallamme teknologiateollisuudessa ylemmillä toimihenkilöillä on luottamushenkilö, mikä on neutraalimpi termi.

Aaltola työskentelee Tekniikan akateemiset TEKin yksityisen sektorin työehtoasiantuntijana sekä TEKin jäseniä yksityisellä sektorilla työehtosopimusneuvotteluissa edustavan YTN:n suunnittelu- ja konsulttialan sekä arkkitehtisuunnittelualan sopimusalavastaavana.

Hänen mielestään luottamusmiehiksi hakeutuvat pääasiassa ihmiset, joilla on jalot syyt.

– Moni on hiffannut, että jonkun pitää hoitaa yhteistä hyvää ja heitä yhdistää hyvän tekemisen tahto. Monella on ollut myös itsellään jotain ristivetoa ja kun he ovat saaneet apua, heillä on halu maksaa takaisin auttamalla muita.

Aaltola on itse työskennellyt vuosia luottamushenkilönä Nokialla, jossa hän edusti omaa noin 200–300 hengen joukkoa yhtenä noin tusinasta Espoon luottamushenkilöstä. Työ vaati omanlaistaan neuvottelutaitoa. Yksikin luottamushenkilö saattoi kaataa porukan päätöksen, koska yritystasolla tehtiin vain yksi yhteinen sopimus, johon tarvittiin kaikkien luottamushenkilöiden suostumus.

– Minua ajoi eteenpäin halu vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sitä kautta työelämän laatuun.

Nyt Aaltola osallistuu TEKin edustajana YTN:n työehtosopimusneuvotteluihin sekä neuvoo alansa luottamusmiehiä.
Luottamusmiesten neuvonta on palkitsevaa jo itsessään. Tunne tuli tutuksi jo oman luottamusmiesuran alussa.

– Itsekin yllätyin näin diplomi-insinöörinä, miten hyvältä tuntui, kun pystyi auttamaan toista henkilökohtaisesti.

Aaltolan mukaan monta kertaa pystyy auttamaan ihmisiä pelkästään olemalla lähellä.

– Luottamusmies on välillä aika yksinään siellä työnantajaa vastaan ja sekin saattaa riittää, että pääsee puhumaan asiasta jollekulle toiselle. Edelleen minulle tulee hyvä mieli, kun voin auttaa ja olla tukena tavalla tai toisella.

Ajankäyttö ehkä hankalinta

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehen arjen erityispiirre on työn ja luottamusmiestoiminnan yhdistäminen.
Ylemmät toimihenkilöt joutuvat usein hoitamaan luottamustehtäväänsä oman työn lomassa.

– Kaikki työnantajat eivät ota luottamustehtävään liittyvää työmäärää riittävästi huomioon. Suurimman osan ajasta tämä ei ole ongelma, mutta jos neuvotellaan paikallisesti vaikkapa sopimusta liukuvasta työajasta, niin neuvottelu on työläs ja vaatii aikaa.

Ajankäytöstä kannattaa sopia esihenkilön kanssa. On hyvä, että esihenkilö ymmärtää tilanteen.

Ihmisestä kiinni, puolin ja toisin

Tuula Aaltolan mukaan luottamusmiestoiminta sujuu suomalaisissa yrityksissä pääsääntöisesti hyvin.

– 80 prosentissa yrityksissä järjestelmä toimii ok, mutta 20 prosentissa on haasteita. Ongelmayritykset vaihtuvat, mutta on ollut hassua nähdä, että suhdeluku on säilynyt vakiona. Sama pätee kummallakin puolella. Yhden änkyrän siirtyminen eläkkeelle tai toiseen yritykseen saattaa muuttaa koko tilanteen.

Aaltola painottaa yleisen elämänkokemuksen merkitystä. On tärkeää osata asettua neuvotteluissa myös toisen asemaan.

– Luottamusmieshommissa on etua, että on jonkin verran senioriteettia ja että on sosiaaliset taidot kohdillaan. Toisaalta myös innokkuus ja energia ovat tarpeen eikä siitäkään ole haittaa, että haluaa parantaa maailmaa.

Aaltola suositteleekin ryhtymään rohkeasti luottamusmieheksi, jos tunnistaa itsessään edes pienen palon tehdä hyvää ja auttaa muita.

– Tehtävä opettaa tarvittavat taidot ja koulutusta on saatavilla. Lakiakaan ei tarvitse osata, koska aina voi ohjata henkilön tämän oman liiton lakipalvelun pariin. Luottamusmiehenä oleminen on parhaimmillaan opettavaista ja antoisaa.