Hyvä työnantaja joustaa, kun työntekijä huolehtii läheisestään

|
Uutinen
Kuuntele

Työsopimuslakiin ollaan kirjaamassa oikeus omaishoitovapaaseen. "Omaishoitovapaan tulisi kattaa ihmisen perhe laajasti. Myös ystäväänsä hoivaavan työntekijän hyvinvoinnista tulee huolehtia."

700 000 suomalaista huolehtii omaisestaan ansiotyön ohessa. Tämä elämäntilanne tulee vastaan useimmille meistä.

Arjessa on huolehdittava oman työn lisäksi läheisen arkisista toimista, kuten lääkärikäynneistä, hoidon ja tuen järjestämisestä. Työntekijät käyttävät joustamiseen myös vuosilomaa tai työaikaliukumia. TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja pitää tätä ymmärrettävänä, mutta näkee loman käyttämisessä myös riskin.

– Vuosiloma on tarkoitettu enemmän työn kuormituksesta palautumiseen, eikä sitä pitäisi käyttää omaisen hoitamiseen. Jos tilanne kestää pitkään ja valtaosa jokaisesta lomasta kuuluu omaisen auttamiseen, ollaan jossain vaiheessa pisteessä, jossa auttaja itse väsyy ja uupuu. Tästä kärsii myös työelämä.

Omaisten tilanteeseen ollaan reagoimassa lainsäädännön tasolla. Työsopimuslakiin ollaan kirjaamassa oikeus omaishoitovapaaseen. Lyhytaikaista palkatonta vapaata voisi käyttää esimerkiksi omaisen saattohoitoon tai sairaalasta kotiutuvan perheenjäsenen auttamiseen. Vapaata saisi pitää viisi työpäivää vuodessa, tarpeen tullen myös yksittäisinä päivinä. 

Pohja pitää omaishoitovapaata tarpeellisena avauksena. Toteutuksessa on jääty puolitiehen. Suurimman puutteen hän näkee kriteereissä, joilla vapaa voidaan hyväksyä. 

– Omaishoitovapaan tulisi kattaa ihmisen perhe laajasti. Biologisen perheen sijaan esimerkiksi ystävä voi olla elämän tärkein ihminen. Myös ystäväänsä hoivaavan työntekijän hyvinvoinnista tulisi kantaa huolta. On kaikkien etu, että ihmisen jaksamista tuetaan.

Etu kohtelee palkansaajia hyvin eri tavoin.

Suunniteltu omaishoitovapaa olisi työntekijälle palkatonta vapaata, jonka pitämisen työnantajan tulisi hyväksyä. Etu kohtelee palkansaajia hyvin eri tavoin. 

– Hyvätuloinen palkansaaja voi käyttää viiden päivän palkattoman vapaan mutkattomasti. Sen sijaan pienituloiselle viiden päivän palkanmenetys tuottaa hankaluuksia. 

Pohja toivoo, että omaishoitovapaan ajatusta kehitettäisiin eteenpäin. Sen rinnalla hän korostaa työnantajien mahdollisuutta vaikuttaa läheistään hoivaavien työntekijöiden hyvinvointiin. Pienillä työaikajoustoilla ja myös henkisellä tuen osoituksella voidaan vaikuttaa paljon. 

– Elämä on täynnä hankalia tilanteita. Fiksu työnantaja joustaa, kun työntekijä kaipaa ymmärrystä ja helpotusta työtilanteeseen. Tunne siitä, että minun jaksamisestani ollaan kiinnostuneita, voi sinällään kannatella eteenpäin.
 

Avainsanat: