Hyvä johtaja tietää myös hyvän työturvallisuuden merkityksen

|
Blogimerkintä

Kun työturvallisuus on kunnossa, yrityksen tuottavuuden, turvallisen työympäristön ja terveellisten työskentelyolosuhteiden perustatkin ovat hyvällä mallilla.

Hyvät työturvallisuuden ja työsuojelun käytännöt sovitaan jokaisella työpaikalla tehtävään työhön sopivaksi. Työturvallisuus on laajasti ymmärrettynä sitä, että jokainen voi tehdä työnsä ympäristössä, joka on olosuhteiltaan psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Työsuojelu kattaa siis myös kysymykset liiallisesta kuormituksesta, syrjinnästä tai omasta työhyvinvoinnista.

Laki antaa minimin työturvallisuuden noudattamiseen, mutta käytännöt tulevat työstä ja työpaikan kulttuurista tämän päälle. Parhaimmillaan työyhteisön hyväksi todetut käytännöt auttavat työssä onnistumisessa, turvaavat työyhteisön jokaisen jäsenen työn tekemistä ja hyvinvointia. Asiantuntijatyössä työn tekemistä mietitään niin etätyön, työmatkojen kuin työliikenteenkin näkökulmasta.

Vastuu työturvallisuuden toteutumisesta on esihenkilöillä. Hyvä johtaja varmistaa, että jokainen tiimin jäsen ymmärtää, noudattaa ja toteuttaa työtään niin, että työ tapahtuu turvallisissa olosuhteissa.

Johtajan rooli on myös tuoda johdon yhdessä henkilöstön edustajien kanssa sovitut linjaukset tiimiläistensä tietoon. Hän myös sitouttaa tiimiläisensä noudattamaan näitä linjauksia.

Johtaja on se, joka kuuntelee, keskustelee ja kannustaa kiinnittämään huomiota työsuojeluun ja itse toimintaan. Hänen roolinsa on myös keskustella oman tiiminsä kanssa työsuojelun kehittämisestä ja viedä kehitysideoita eteenpäin. Johtoajatuksena on, että yhdessä tehdään tulosta työturvallisesti.

Työturvallisuuden näkökulmasta hyvä johtaja on sellainen, joka aktiivisesti seuraa työsuojelun tilaa sekä luo ja ylläpitää terveellisen ja turvallisen työ edellytyksiä työpaikalla. Näin saamme työelämästä turvallisen jokaiselle, myös johtajalle.


Blogi on julkaistu aiemmin Hyvää huomista -verkkosivustolla.

Avainsanat: