Hippokrateen vala tekniikan alalle

|
Blogimerkintä

Tekniikan ala tarvitsee eettistä koodistoa. Hyvä uutinen on, että sellainen on jo olemassa.

Matematiikan eturivin tutkija ja professori Hannah Fry University College Londonista esitti vastikään The Guardian -lehdessä, että tietojenkäsittelytieteilijöillä ja muilla matematiikkaan ja luonnontieteisiin pohjaavilla asiantuntijoilla ja tutkijoilla pitäisi olla oma Hippokrateen vala. 

Hänen mukaansa teknologiayritysten asiantuntijoita ”ei ole koskaan pyydetty miettimään etiikkaa, heitä ei ole koskaan käsketty miettimään, kuinka muiden ihmisten katsantokanta elämään saattaa erota heidän näkemyksistään. Ja viime kädessä nämä ovat niitä ihmisiä, jotka suunnittelevat meidän kaikkien tulevaisuuttamme.”

Fry on asian ytimessä. Onneksi meillä on olemassa jo varteenotettava eettinen ohje tekniikan ammattikunnalle. Se on vain otettava kovaan käyttöön.

TEKin edeltäjän, Suomen Teknillisen Seuran piirissä pohdinta eettisistä kysymyksistä aktivoitui toisen maailmansodan jälkeen ja edelleen 1960-luvulla. Vuonna 1966 laadittiin ”Insinöörien kunniasääntö. Nykyinen TEKin kunniasääntö on päivitetty viimeksi TEKin 100-vuotisjuhlan yhdeydessä valtuustossa 15.3.1996.  

Kunniasääntö on ajankohtaisempi kuin koskaan. Se muistuttaa, että tekniikan vaikutukset ovat usein palautumattomia ja monimutkaisia ja ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Sen mukaan meillä on erityinen vastuu tuleville polville myös luonnosta: ”Tekniikkaa kehitettäessä tulee turvata luonnon monimuotoisuus ja säilyttää ympäristö elinkelpoisena tuleville sukupolville.”

Moraali ja etiikka ovat kunniasäännön ytimessä. Siinä edellytetään, että olemme ammatissamme lahjomattomia ja rehellisiä sekä otamme vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet tunnemme ja voimme ne itse hyväksyä.

Kunniasääntö muistuttaa, että yhteiskunnallisten päätösten tulisi perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon tekniikasta ja sen vaikutuksista, avoimessa vuorovaikutuksessa eri alojen asiantuntijoiden ja kansalaisten kesken.

Osaaminen ja henkisen kasvun kehittäminen ovat vahvasti mukana kuvassa. Kunniasääntö muistuttaa siitä, että tietomme ja taitomme ovat perintöä yksilöiden ponnistelusta vuosituhansien aikana, ja korostaa vastuutamme pitää huolta siitä, että perehdytämme ammattimme nuoren polven tekniikan taitoihin ja perinteisiin. 

TEKin kunniasäännössä on erinomainen pohja tekniikan akateemisten ”hippokrateen valaan” ellei se jo peräti ole se.

Avainsanat: