Helsingin yliopistolle lahjoitus TEKiltä

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 20 000 euroa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Kun valtio on luvannut pääomittaa yliopistoja enintään kolminkertaisesti suhteessa vuoden 2017 loppuun mennessä hankittuun yksityiseen rahoitukseen, TEKin 20 000 euron lahjoitus voi käytännössä merkitä jopa 80 000 euron lisärahoitusta.

– Helsingin yliopisto on Suomen monialaisin, suurin ja kansainvälisissä vertailuissa menestynein yliopisto, ja toivomme, että se on maailman huippuyliopistojen joukossa jatkossakin, sanoi TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström luovuttaessaan lahjoituksen 1.2.

– Helsingin yliopiston tieteenaloista TEKin sydäntä lähinnä on ymmärrettävästi matemaattis-luonnontieteellinen tutkimus ja koulutus, jotka osaltaan luovat pohjaa teknillisille tieteille. Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin palveluksessa asiantuntijoina työskentelevät matemaatikot, fyysikot ja tietojenkäsittelytieteilijät muodostavat myös merkittävä osan jäsenkunnastamme.
 

Tuki tärkeä haastavina aikoina

Lahjoituksen vastaanottivat Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jouko Väänänen.

– Lahjoittajien tuki on yliopistoille erittäin tärkeä, erityisesti näinä yliopistolaitokselle haastavina aikoina, Wilhelmsson totesi.

– Olemme kiitollisuudella todenneet lahjoittajan kantavan huolta yliopistomme tulevaisuudesta ja haluavan tukea sitä. Matemaattis-luonnontieteiden ala on yliopistossamme tutkimuksellisesti vahva, ja sen kehittäminen on yhteiskunnan kannalta hyvin tärkeää. Toivomme, että nuoret, opiskelijat ja tulevat tutkijat, vielä nykyistä suuremmassa määrin kiinnostuisivat alasta. Lahjoituksen ja siihen liittyvän vastinrahoituksen avulla voimme kehittää alan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta, Wilhelmsson sanoi.


TEK haastaa muut mukaan

TEK osoitti juhlavuotensa aikana mieltään koulutusleikkauksia vastaaan tekemällä muillekin yliopistoille vastaavat, tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen valmistuvien määrään suhteutetut lahjoitukset. Lahjoitukset tehtiin TEKin sijoitetusta pääomasta, joten ne eivät vaikuta jäsenmaksun suuruuteen.

– Kannustan muitakin Suomen tulevaisuudesta huolestuneita tekemään tämän vuoden aikana lahjoituksia yliopistoille, sillä yliopistot tuottavat meille sitä osaamispääomaa, jonka varassa vähäväkinen kansamme voi voida hyvin ja menestyä, puheenjohtaja Matikainen-Kallström sanoi.
 

Avainsanat: