Hallitus ansaitsee kiitokset panostuksista osaamiseen

|
Uutinen
Kuuntele

Vuoden 2020 budjettiesitys on saanut syystä myönteisen vastaanoton. Juhani Nokela, TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja, mitä hyvää näet budjetissa?

Hallitus on kuunnellut meitä koulutuksen puolustajia. Budjetti panostaa aidosti osaamiseen. Siitä täytyy antaa kiitokset hallitukselle. Yliopistojen rahoitus nousee heti vuodesta 2020. Tämän lisäksi indeksikorotukset tulevat yliopistoille täysimääräisinä.

Kiitoksen ansaitsee myös se, että työperäiseen maahanmuuttoon saadaan vauhtia ja lupien käsittelyaikoja lyhennetään.

Budjettiesityksessä on kirjattu edistettäväksi yritysten ylimääräinen verovähennys tutkimus- ja innovaatiohankkeiden tekemisestä ja teettämisestä. Mitä ajattelet uudistuksesta?

Tämä uudistus on myönteinen päänavaus. Se voi saada yksityisiä investointeja liikkeelle ja voi myös tukea yliopistojen toimintaa, kun yksityinen tutkimusrahoitus lisääntyy. Budjetissa vauhditetaan investointeja myös kasvattamalla määräaikaisesti poistoja.

Mitä parantamisen varaa budjettiesitykseen jäi TEKin ja tekkiläisten näkökulmasta?

Verot kiristyvät tekkiläisten tuloluokissa. Tämä ei tietenkään lisää työnteon kannustimia. Nähtäväksi jää, mitä keinoja hallitus käyttää työllisyystavoitteen saavuttamiseen. Myös luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan laitettiin lisäpanoksia, mutta moni yksityiskohta jäi vielä avoimeksi. Esimerkiksi turpeen verotuki jäi tässä budjetissa ennalleen.