Goforelaisia Tampereen toimistolla.

Goforen tee-se-itse-TES miellyttää molempia

|
Uutinen

Tamperelaisessa Goforessa solmittiin sopimus, johon työnantaja ja työntekijät ovat yhä hyvin tyytyväisiä. ”Neuvottelut sujuivat itse asiassa kivuttomasti.”

Kuvateksti: Julkinen. Goforen yrityskohtainen työehtosopimus löytyy yhtiön verkkosivustolta, josta sen voi käydä lukemassa kuka tahansa. Kuvassa vasemmalta oikealle toimitusjohtaja Mikael Nylund (selin), luottamushenkilö Ella Lopperi, Anne Sivula ja Janne Murtonen Goforen Tampereen toimistolla.

Digitaalisten palvelujen asiantuntijayritys Gofore on tehnyt työntekijöidensä kanssa ikioman yrityskohtaisen TES:n eli työehtosopimuksen. Oma TES korvaa aiemmin yrityksessä käytössä olleet alakohtaiset sopimukset.

Gofore on julkistanut 56-sivuisen sopimuksen verkkosivustollaan, josta kuka tahansa voi käydä katsomassa sen sisällön.

Yhtiön pääluottamushenkilönä neuvotteluaikana toiminut Juho Salmi osallistui tiiviisti koko viime syksyn kestäneisiin neuvotteluihin. Niiden tuloksena syntyi yrityskohtainen työehtosopimus, joka allekirjoitettiin tammikuun alussa.

 

Ei tässä ollut mitään kauheaa vääntämistä.

– Ei tässä ollut mitään kauheaa vääntämistä. Neuvottelut sujuivat itse asiassa kivuttomasti. Jopa palkkaratkaisusta pystyttiin sopimaan ilman äänen korottamista, Salmi kertoo.

Aiemmin Gofore noudatti tietoalan valtakunnallista työehtosopimusta.

– Palkkaratkaisultaan ja muutenkin tämä on parempi kuin yleinen TES. Vaikka palkkaansa ei tietysti kukaan koskaan ole tyytyväinen, niin kyllä tämä meitä työntekijöitä tyydyttää, Salmi sanoo.

Aikaa on nyt kulunut liki puoli vuotta, ja Juho Salmi on ehtinyt vaihtaa työpaikkaa, mutta sopimus tyydyttää yhä henkilöstöä.

– Yrityksen oma TES on herättänyt meillä paljon hyvää keskustelua ja ylipäätään kiinnostusta aiheisiin, joista työehtosopimuksessa voidaan sopia. Paljon kiitosta on tullut työntekijöiltä, mutta myös jo nyt pohdintaa, minkälaisia asioita mahdollisessa seuraavassa versiossa voisi vielä olla mukana, Goforen luottamushenkilö Ella Lopperi kertoo.

Neljä mahdollista palkankorotusta vuodessa

Goforen yrityskohtaiseen työehtosopimukseen ei sisälly perinteisiä palkkataulukoita. Yrityksessä on tähän asti sovittu palkasta kunkin työntekijän kanssa erikseen.

Sen sijaan sopimukseen on kirjattu määräys, jonka mukaan palkkaa korotetaan neljä kertaa vuodessa. Korotuksen perusteena on yrityksen kasvu ja kannattavuus.

– Sopimuksella saadaan paremmat yleiskorotukset kuin valtakunnallisella TES:lla. Näin on ainakin siinä tapauksessa, että yrityksen kehitys jatkuu myönteisenä. Vaikka firmalla alkaisi mennä huonostikin, ei palkkoja tulla pienentämään, Juho Salmi muistuttaa.

Hyvään palkkakehitykseen vaikuttaa Salmen mukaan sekin, että ohjelmointialan osaajista on kova pula. Menestystä haluavan yrityksen täytyy tarjota kunnon palkkoja, jos se aikoo saada ammattilaisia riveihinsä.

Sopimuksen syntymistä auttoi työntekijöistä koottu pallottelurinki eli sounding-board, johon sai tulla mukaan kuka tahansa goforelainen. Se kokoontui kolme kertaa ja keskustelujen pohjalta neuvottelijat saivat runsaasti evästyksiä siitä, mitä sopimukseen pitäisi saada mukaan.

Gofore on julkistettuine yrityskohtaisine sopimuksineen Suomessa eräänlainen edelläkävijä. Niinpä Salmikin on saanut kollegoiltaan muista firmoista tiedusteluja sopimuksesta ja sen syntyprosessista.

– Jonkin verran olen konsultoinut toisten firmojen luottamushenkilöitä omien kokemusteni pohjalta.

Sellainenkin ajatus on herännyt, että työehtosopimuksia solmittaisiin useamman yhtiön yhteistyöllä.

– Siihen emme lähteneet mukaan, koska nämä asiat ovat, kuten nimikin kertoo, hyvin yrityskohtaisia.

Ella Lopperi kertoo yrityskohtaisen TES:n tuoneen jo palkankorotuksia.

– Työehtosopimukseen kirjatusta korotusmallista sovittiin alun perin jo vuoden 2021 alkupuolella paikallisen palkkaratkaisun sorvaamisen yhteydessä, ja nyt uuden TES:n voimassaolon aikaisiakin korotuksia on jo saatu.

”Avainsanana luottamus”

Vaikka Goforen yrityskohtaisesta TES:sta neuvoteltiin pääasiassa paikallisesti, mukana prosessissa olivat myös työntekijäpuolen neuvottelujärjestöt YTN ja Tieto­ala ry.

– Kun Teknologiateollisuus päätti lopettaa ala­kohtaisten TES:ien tekemisen, jouduimme vähän kuin tyhjän päälle. Silloin päätin kutsua työntekijäpuolen edustajat neuvottelemaan siitä, olisiko meidän syytä tehdä yrityskohtainen sopimus. Ehdotus otettiin hyvin vastaan ja kolmen kuukauden kuluttua sopimus oli valmis, Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund kertoo.

– Moni asia oli meille uutta ja välillä tuntui siltä, että tämä on hyppy tuntemattomaan. Mutta lopputulos tyydyttää molempia osapuolia.

– Neuvotteluprosessi oli kaikkinensa positiivinen kokemus.

Toimitusjohtaja Nylund korostaa, että syntynyt sopimus vastaa Goforen arvoja ja on ”firman näköinen”.

Yleensä TES-ratkaisun jälkeen työnantaja siunailee, että tulipa tehtyä kallis sopimus. Nylund ei siunaile.

– Palkankorotukset riippuvat yrityksen menestyksestä. Se sopii sekä meille että työntekijöille.

Nylund korostaa myös sopimuksen julkisuutta.

– Tämä julkaistiin heti ilman salaisia lisäpöytäkirjoja. Haluamme näyttää suuntaa työelämälle neuvottelemalla sopimuksemme reilusti ja läpinäkyvästi.

Nylundin ei tarvinnut käyttää sopimusta yhtiön hallituksessa hyväksyttävänä vaan hän laittoi siihen nimensä omalla operatiivisella päätöksellään.

– Meillä on yrityksessä avainsanana luottamus. Hallitus luotti siihen, että toimitusjohtaja osaa neuvotella kaikkia osapuolia hyödyttävän sopimuksen.

image with text

Uhka vai mahdollisuuus, Teemu Hankamäki?

Mitä mieltä olet Tekniikan akateemiset TEKin työ­markkina­johtajana ja Ylemmät toimi­henkilöt YTN:n puheen­johtajana siitä, että yritykset ja työn­tekijät solmivat yritys­kohtaisia työehto­sopimuksia?

– On hyvä asia, että työntekijät ja työnantajat pystyvät sopimaan työehdoista yhdessä, ja on tärkeää, että työpaikalla noudatetaan valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta.

Mitä mieltä olet Goforen TES:sta?

– Goforen TES sopii hyvin malliksi muillekin, sillä työehtojen taso ylittää valtakunnallisen työehtosopimuksen tason. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että palkankorotukset on sidottu tiukasti yhtiön tulokseen ja korotuksia tarkastellaan neljä kertaa vuodessa. Aika näyttää, muodostuuko mahdolliseksi ongelmaksi se, että palkat eivät kehity ollenkaan, jos yritys ei teekään voittoa pitkään aikaan.

Ovatko yrityskohtaiset työehtosopimukset TEKille ja YTN:lle uhka vai mahdollisuus?

– Yrityskohtaiset työehtosopimukset ovat totta kai mahdollisuus, koska on tärkeää voida sopia paikallisesti ja yhteisymmärryksessä työehdoista silloinkin, kun valtakunnallista työehtosopimusta ei ole tai sitä ei tarvitse noudattaa.