Fujitsu irtisanoi myös ikääntyneitä

|
Uutinen
Kuuntele

TEK-lehden numeron 5/20 juttu ”Ei ikä vaan ura” käsitteli työurajohtamista, josta esimerkkiyrityksenä oli Fujitsu Finland.

TEK-lehden numeron 5/20 juttu ”Ei ikä vaan ura” käsitteli työurajohtamista. Fujitsu Finland oli esimerkkinä yrityksestä, jossa on käytössä erilaisia työurajohtamisen käytäntöjä eri-ikäisille ja eri uravaiheissa oleville työntekijöille.

Samaan aikaan jutunteon kanssa Fujitsu Finlandilla oli yt-neuvottelut käynnissä. Neuvottelut olivat alkaneet 30.9. Lehden ilmestymisviikolla 17.11. neuvottelut päättyivät 56 työntekijän irtisanomiseen. TEK-lehden saamien tietojen mukaan irtisanottujen joukossa oli vanhempia työntekijöitä, jotka kokivat tulleensa irtisanotuiksi ikänsä vuoksi.

Fujitsu Finlandin Senior HR Manager Tuula Selosen mukaan työntekijöiden ikä ei vaikuttanut irtisanomiseen. Yt-neuvotteluissa irtisanottavien joukossa oli eri-ikäisiä henkilöitä. Fujitsun työntekijöiden korkean keski-iän vuoksi vanhemmassakin ikäluokassa oli lähtijöitä.

Irtisanomisten määrää vähensivät muut säästötoimet eli neuvottelujen osana solmittu paikallinen sopimus. Lisäksi osalle irtisanotuista on löydetty uusi tehtävä yrityksen sisältä.