FITech ryhtyy tositoimiin

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FiTechin ensimmäisenä tavoitteena tukea Lounais-Suomen talouskasvua lisäämällä tekniikan alan osaajien määrää alueella.

Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) kehittää Suomen innovaatiokykyä korkeatasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan avulla yhteistyössä yliopistojen ja elinkeinoelämän kanssa. 

FITech aloitti toimintansa 20.10.2017 nimittämällä johtokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Aalto-yliopiston vararehtori Eero Eloranta. Johtokuntaan kuuluvat FITechin perustajajäsenten edustajat seitsemästä tekniikan alan yliopistosta sekä Teknologiateollisuudesta ja TEKistä.

Olli Manner FITech Turku -hankkeen vetäjäksi

Olli Manner

Yhteistyöyliopiston ensimmäiselle innovaatioyhteisölle, FITech Turku -hankkeelle, nimitettiin erillinen johtoryhmä, joka koostuu elinkeinoelämän, Lounais-Suomen alueen ja perustajayliopistojen edustajista. Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Elomatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Manner

– Osaajia tarvitaan useille teollisuuden ja muun liiketoiminnan aloille sekä suuriin että erityisesti myös pienempiin yrityksiin. Positiivisen rakennemuutoksen ratkaisu kestävällä ja innovaatioita ruokkivalla tavalla on myös kansallisen kilpailukyvyn elinehto, Olli Manner toteaa.

– Yliopistojen perinteisen koulutuksen rinnalle on tulossa innovatiivisia yhteistyömalleja yritysten, yliopistojen ja opiskelijoiden yhdistämiseksi. Esimerkiksi kursseihin on tarkoitus integroida projekteja, joissa olisi mukana usean yliopiston opiskelijoita ratkomassa eri yritysten haasteita, Eero Eloranta kertoo.

– Lounais-Suomeen tarvittavien huippuosaajien koulutuksen varmistaminen on FITechin lähiajan tärkein tehtävä, Eloranta muistuttaa.  

– Tulevaisuudessa meidän on tärkeää löytää ratkaisuja myös muihin kansallisiin haasteisiin, kuten tietotekniikan erityisosaajien vajeeseen. Valtioneuvoston vuoden 2018 budjettiesityksessä on resursointiesitys FITech Turku -hankkeen lisäksi myös muihin kohteisiin, Eloranta lisää.
 

FITechin johtokunta

 • Eero Eloranta, Aalto-yliopisto pj 
 • Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto 
 • Mikko Hupa, Åbo Akademi
 • Jari Jokinen, Tekniikan akateemiset ry
 • Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ry
 • Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Petri Suomala, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto
 • Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto 

FITech Turku -hankkeen johtoryhmä

 • Olli Manner, Elomatic pj
 • Elinkeinoelämän edustajat: 
 • Pekka Heikonen, Pemamek
 • Tapani Pulli, Meyer-Turku
 • Juha Rokka, Rolls-Royce
 • Alueen edustajat:
 • Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy
 • Yliopistojen edustajat:
 • Eero Eloranta, Aalto-yliopisto
 • Jari Larkiola, Oulun yliopisto
 • Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto T
 • Tapio Salakoski, Turun yliopisto
 • Petri Suomala, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Seppo Niemi, Vaasan yliopisto
 • Kim Wikström, Åbo Akademi