Elinikäiseen oppimiseen tarvitaan myös yliopistojen panosta

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin koulutuspolitiikan asiantuntija Sanja Mursu ja 14 muuta kollegaa vaativat, että yliopistojen rahoitusmallissa kannustetaan jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämiseen.

Osaamisen jatkuva kehittäminen on noussut päivittäiseksi keskustelunaiheeksi. Jatkuvan oppimisen tärkeys ei kuitenkaan näy tarpeeksi tällä hetkellä valmistelussa olevissa korkeakoulutuksen rahoituksen jakomalleissa, huomauttavat 15 koulutuspolitiikan asiantuntijaa. Myös TEKin aikuiskoulutuksen asiantuntija Sanja Mursu on allekirjoittanut vetoomuksen.

Vaikka nykyinen hallitus on esimerkiksi muuntokoulutuksen täsmätoimillaan käynnistänyt tarpeellisen jatkuvan oppimisen reformin, asiantuntijoiden mielestä valmistelussa olevissa korkeakoulutuksen rahoituksen jakomalleissa päähuomion saa edelleen liikaa tutkintokoulutus.

Tämä näkyy etenkin yliopistojen kohdalla. Ammattikorkeakoulujen osalta rahoitusmalliin on ehdotettu selkeästi suurempaa jatkuvan oppimisen painoarvoa.

– Huolemme on, että joustavasti ja tutkintoja nopeammin osaamista täydentävien osaamiskokonaisuuksien rakentamiseen ei yliopistoille edelleenkään ole riittävästi kannusteita, kiteyttää Suomen Ekonomien koulutuspolitiikan asiantuntija Suvi Eriksson.

Kehitetään myös uudenlaisia toimintatapoja

Allekirjoittaneet työntekijä- ja työnantajaliittojen asiantuntijat ehdottavat myös, että rahoituksessa ja muussa korkeakoulujen ohjauksessa tuetaan voimakkaasti uudenlaisten toimintatapojen kehittymistä.

Tutkinto- ja muuta koulutusta voi käytännön toteutuksessa integroida samoihin opiskeluryhmiin. Jatkuvasti kehittyvät digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat työn ja opiskelun yhteensovittamisen.

Lisäksi korkeakoulut voisivat myös tuottaa osaamiskokonaisuuksia enemmän yhteistyössä.

TEKin lisäksi vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Ekonomit, Metsäteollisuus, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Kiinteistötyönantajat, Agronomiliitto, Suomen Lakimiesliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Finanssiala, Energiateollisuus, Matkailu- ja Ravintolapalvelut, Akavan Erityisalat, Rakennusteollisuus, Kemianteollisuus sekä Palvelualojen työnantajat PALTA.

Lue myös uutinen:

Avainsanat: