Eläkkeelle edelleen keskimäärin 60,9-vuotiaana

|
Uutinen
Kuuntele

Suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 60,9-vuotiaana vuonna 2013. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisiän odote pysyi vuonna 2013 samana kuin edellisvuonna.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden määrä nousi edellisestä vuodesta ja vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Vuonna 2013 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaille oli 60,9 vuotta ja 50-vuotiaan odote 62,6 vuotta.

Eläketurvakeskuksen julkaisema odote perustuu eläkelaitoksilta saatuihin tietoihin. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta seurataan tilastollisella odoteluvulla. Luku kertoo, missä iässä eläkkeelle siirrytään, jos alkaneiden eläkkeiden määrä suhteessa vastaavanikäisen työeläkevakuutetun väestön määrään pysyy tilastovuoden tasolla.

Työeläkkeelle siirtyi runsaat 73 000 henkilöä

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 73 300 henkilöä, mikä on yli 4 000 henkilöä enemmän kuin aiempana vuonna.

Työeläkkeelle siirtyneistä valtaosa, yli 70 prosenttia, siirtyi suoraan vanhuuseläkkeelle.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi samana kuin edellisvuonna. Viime vuonna 20 000 henkilöä jätti työelämän työkyvyttömyyden vuoksi.

Työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden ikäisenä. Omaan työuraan perustuvalla työeläkkeellä Suomessa on noin 1,3 miljoonaa henkilöä.

Vuoden 2013 lukujen perusteella suomalaisten odotettavissa olevan työuran pituus on vajaat 34 vuotta. Heikosti kehittynyt työllisyys pienensi työllisen ajan odotetta muutamalla kuukaudella edellisvuoteen verrattuna.

Eläkeneuvottelut käynnissä

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelevat parhaillaan työeläkejärjestelmän uudistamiseksi.

Ratkaisut eläkejärjestelmän uudistamisesta on tarkoitus saada valmiiksi syksyyn mennessä ja uusi järjestelmä on määrä ottaa käyttöön vuonna 2017.


 

Avainsanat: