Eläkeuudistus astui voimaan

|
Uutinen
Kuuntele

Eläkeiän korotus tulee voimaan asteittain.

Alinta vanhuuseläkeikää korotetaan nykyisestä 63 vuodesta asteittain kolme kuukautta kerrallaan 65 ikävuoteen saakka. Ensimmäisenä nousee vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä. Vuosina 1962–64 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Sen jälkeen alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajan odotteeseen.

Kullekin ikäluokalle määritellään myös tavoite-eläkeikä, joka on hieman korkeampi kuin vanhuuseläkeiän alaraja. Tavoite-eläkeiässä eläkettä saa täysimääräisenä eli sen suuruisena kuin sitä olisi eläkeiän alarajalla saanut ilman elinaikakertoimen leikkaavaa vaikutusta.
 

Eläkekarttumat yhdenmukaistuvat

Jatkossa palkansaajille karttuu eläkettä 1,5 prosenttia työeläkemaksulla vähentämättömistä vuosiansioista.

Tosin tilapäisesti 53–62-vuotiaille karttuma on 1,7 prosenttia vuosina 2017–25. Eläke alkaa karttua palkansaajilla jo 17-vuotiaasta, yrittäjillä 18-vuotiaasta lähtien.

Aiemmin käytössä olleet osa-aikaeläkkeet korvataan varhennetulla osavanhuuseläkkeellä. Kokonaan uutta on työuraeläke. Se voidaan myöntää aikaisintaan 63 vuoden iässä henkilöille, joilla on takanaan vähintään 38 vuoden raskas työura. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018.
 

Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työssä

Jos työntekijä ei nosta eläkettä heti alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkekarttumaan tulee jokaisesta kuukaudesta 0,4 prosentin lykkäyskorotus eli vuodessa 4,8 prosentin korotus.

Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työssä vielä oman alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.
 

Avainsanat: