Eläkeratkaisu ei kannusta pidentämään työuria

|
Uutinen
Kuuntele

Akava ei hyväksynyt neuvotteluratkaisua ja jäi eläke­ratkaisun ulkopuolelle.

Koko vuoden kestäneet eläke­neuvottelut saatiin päätökseen syyskuun lopulla. Akava piti loppu­tulosta jäsentensä kannalta epäoikeudenmukaisena.

TEKin toiminnanjohtaja ja Akavan eläketoimikunnan puheenjohtaja Heikki Kauppi pitää syntynyttä eläkeratkaisua huonona. Ratkaisu ei kannusta pidentämään työuria, sillä se heikentää pitkän työuran tehneiden eläkkeitä nykyisistä, mutta samanaikaisesti lyhyistä työurista saatavat eläkkeet nousevat.

– Koko työuran mittainen 1,5 prosentin tasakarttuma merkitsee sitä, että jatkossa 65-vuotiaaksi työskentelevä saa yli 10 prosenttia pienempää eläkettä kuin tänä päivänä 65-vuotiaaksi työskentelevä, sillä korotettu karttuma ja niin sanottu superkarttuma jäävät pois. Toises­­sa päässä työkyvyttömyyseläkkeet paranevat joka tapauksessa sen takia, että niiden laskemisessa käytetty niin sanottu tuleva aika pitenee kahdella vuodella.

Työurien pidentäminen ei toteudu työeläkeuudistuksessa muutoinkaan riittävästi. Ratkaisu ei sisällä työelämäjoustoja tai kannusteita, joilla työnantajat edistäisivät työntekijöidensä työssä jaksamista eikä mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön ja työaikoihin.

Kaupin mielestä suuri osa ennenaikaisista eläköitymisistä on työnantajasta johtuvia, ja työnantajan vallassa olevilla toimenpiteillä voitaisiin tehdä paljon työurien pidentämiseksi.

– Jos halu siihen puuttuu, työurat eivät pitene. Tämä ratkaisu ei sisällä ensimmäistäkään kannustetta tai pakotetta työnantajille pitää ikääntyviä työntekijöitä töissä.

Kauppi arvioi, että kannuste­järjestelmä vaikuttaa ainakin pidemmällä tähtäyksellä ihmisten koulutus- ja uravalintoihin.

– Jos osaamiseen panostaminen tehdään palkansaajalle kannattamattomaksi muun muassa palkkojen ja eläkkeiden verotuksen progressiivisuutta kiristämällä, karttumia heikentämällä, koulutusmääriä yli tarpeiden kasvattamalla ja lukemattomilla muilla tavoilla, korkeakoulusivistyksen hankkiminen käy vähitellen tyhmäksi.

– Karttumien poisto rokottaa erityisesti ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevia sekä yhä kasvavaa akateemista pätkätyöläisjoukkoa, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder puolestaan summaa.


Akava mukana lainvalmistelussa

Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti uusien lakien valmistelun lokakuun alussa. Tavoitteena on, että hallitus antaa työeläkeuudistukseen liittyvät lakiesityksensä uudelle eduskunnalle kevään 2015 vaalien jälkeen.

Kaupin mukaan Akava aikoo osallistua kolmikantaiseen lainvalmistelutyöhön, vaikka se ei hyväksynytkään neuvottelutulosta. Esimerkiksi ryhmälisäeläkevakuutuksella voitaisiin pehmentää karttumakannustimen poistamista, kun taas paljon enemmän tienaava voisi ohjata osan eläkkeestään kotia hoitavalle puolisolle.

– Edessä on paljon pienten asioiden viilaamista, ja näihin asioihin aiomme vaikuttaa yli puolen miljoonan palkansaajan mandaatilla, Kauppi sanoo.

Lue lisää www.akava.fi/uutishuone/elakeratkaisu

kommentoi twitterissä @TeK_akateemiset

 

Avainsanat: