Mies istuu keittiössä.

Eläkeputki poistuu – tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

|
Uutinen

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille otettiin käyttöön heti vuoden 2023 alusta. Hae muutosturvaa, jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen.


Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistuu vuoden 2023 alussa voimaantulevan lakimuutoksen vuoksi. Tilalle tulee uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille. 

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen, jos päivärahan saaja on täyttänyt lisäpäiviin vaaditun iän ennen enimmäisajan päättymistä. Ikäraja on nykyisin 61–62 vuotta. Lisäpäiväjärjestelmä tunnetaan myös nimillä työttömyysputki tai eläkeputki.

Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Lisäpäivistä luovutaan lakimuutoksen voimaantulon jälkeen asteittain. Lisäpäivien ikäraja nousee ensin vuodella vuonna 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa lisäpäiviin perustuvaan ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, eli ns. eläkeputkeen, määräytyy iän perusteella.

Syntymävuosi Lisäpäivien ikäraja muutoksen jälkeen  Lisäpäiväoikeus jatkossa
1957–1960       61 vuotta                                                        ei muutosta
1961–1962       62 vuotta                                                        ei muutosta
1963                   63 vuotta                                                        ikäraja nousee
1964                   64 vuotta                                                        ikäraja nousee
1965                   ei lisäpäiväoikeutta                                     lisäpäiväoikeus poistuu

Hae muutosturvaa, jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen

Uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille otetaan käyttöön heti vuoden 2023 alusta. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha (yhden kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus), oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa.

Voit hakea muutosturvaa, jos
• sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen
• irtisanomiseen on tuotannolliset ja taloudelliset syyt
• olet täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista
• olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.

Toimi näin:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta

Jotta voit saada muutosturvaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomisestasi. TE-toimisto tutkii, oletko oikeutettu muutosturvaan, ja ilmoittaa sinulle päätöksestä.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

2. Hae muutosturvarahaa työttömyyskassastasi tai Kelasta

Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan noin kuukauden palkkaa. Hae muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastasi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae muutosturvarahaa Kelasta.

Voit saada muutosturvarahan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyytesi kassassa olisi alkanut vasta juuri ennen irtisanomista, etkä olisi ollut jäsen riittävän kauan saadaksesi ansiopäivärahaa.

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan sitä voidaan maksaa jo irtisanomisaikana. Jos työllistyt sinut irtisanoneelle työnantajalle heti uudelleen, muutosturvaraha voidaan joutua perimään takaisin.

Huomiona, että jos työsuhteen päättymisestä on irtisanomisen jälkeen tehty vielä sopimus, tämä voi estää muutosturvarahan saamisen.

3. Hae muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta

Voit hakea muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se voi kestää enintään 6 kuukautta.

Pidempi palkallinen työllistymisvapaa 

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvilla 5 päivää tavallista pidempi.

Avainsanat: