Edunvalvonta tuottaa hyvinvointia jäsenille

|
Uutinen
Kuuntele

Yksi TEKin arvokkaimpia palveluita on edunvalvonta. Sitä ei voi ostaa mistään muualta.

Tekniikan akateemiset TEKin asiantuntijat edustavat TEKin jäseniä yhdessä muiden akavalaisten liittojen asiantuntijoiden kanssa alakohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa, joita käydään parin vuoden välein työnantajien edustajien kanssa. Ilman ammattiliittojen jäseniä ei olisi edustettavia työehtosopimuksia eikä kunnollisia työehtoja.

Pekka hyötyy 10 350 euroa vuodessa.

Edunvalvontatyön tuloksia sopii kuvaamaan esimerkkihenkilö Pekka. Pekka on 42-vuotias IT-alan asiantuntija, jolla on vaimo ja kaksi lasta. Pekka tienaa 5 000 euroa kuukaudessa. Lapset sairastavat keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, joista Pekka hoitaa puolet ja vaimo puolet. Vuoden aikana Pekka pitää myös viikon isyysvapaata. Pekka käyttää keskimäärin viisi tuntia kuukaudessa kotimaan työmatkailuun, mikä korvataan hänelle rahana.

Pekka hyötyy 10 350 euroa vuodessa jo muutamasta esimerkkikirjauksesta, jotka löytyvät tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta:

  • lomaraha 3 500 € vuodessa
  • palkan TES-korotus 1 % eli 600 € vuodessa
  • sairaan lapsen hoito palkkaa menettämättä, 3 000 € säästö vuodessa
  • viikon palkallinen isyysvapaa 1 250 €
  • kotimaan matka-ajan korvaukset 2 000 €.

Aikaa voi myydä, mutta sitä ei voi ostaa takaisin.

Lisäksi työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa 7,5 tunnin työajasta 8 tunnin sijaan, palkallisesta 3 kuukauden äitiysvapaasta, sairausajan palkallisuudesta 9 päivän jälkeenkin, varallaolon korvauksista sekä työpaikoilla toimivista henkilöstöedustajista kuten esimerkiksi luottamusmiehistä.

Rahallisen hyödyn lisäksi edunvalvonta tuottaa hyvinvointia ja tasapainoa työelämään ja sen ulkopuolelle. Edunvalvonnalla on keskeinen rooli siinä, onko meillä varaa, aikaa ja energiaa perheelle, ystäville, harrastuksille, rakkaudelle sekä muulle työn ulkopuoliselle elämälle. Aikaa voi myydä, mutta sitä ei voi ostaa takaisin.