Daniel Valtakari katsoo iloisena kameraan.
Vain työelämää. Daniel Valtakarin mukaan puheenjohtajan työ sisältää arjen tasolla lähinnä erilaisiin kokouksiin osallistumista.

Daniel Valtakari nousi ay-huipulle

|
Uutinen

Daniel Valtakari on valittu UNI Globalin Professionals and Managers -ryhmän puheenjohtajaksi. UNI Global on kansainvälinen ammattiliittojen kattojärjestö.

Tekniikan akateemiset TEKin työelämäasiantuntija Daniel Valtakari on valittu UNI Globalin Professionals and Managers -ryhmän puheenjohtajaksi. UNI Global on kansainvälinen ammattiliittojen kattojärjestö.

– Osallistun myös suoraan UNI Globalin hallituksen jäsenenä koko järjestön asioiden hoitamiseen. Näin TEK saa kokoaan suuremman painoarvon kansainvälisessä toimintakentässä niin Euroopassa kuin globaalisti. Tämä vahvistaa asemaamme ja parantaa yhteistyötämme muiden järjestöjen kanssa kansainvälisillä foorumeilla, Daniel Valtakari kertoo.

Kyseessä ei ole kokopäivätyö enkä muuta Suomen Turusta minnekään.

Professionals and Managers -ryhmä ajaa toimihenkilöiden ja etenkin ylempien toimihenkilöiden etuja. Etujen ajaminen on käytännössä muun muassa EU-tason lainsäädäntötyöhön vaikuttamista, kansainvälisten sopimusten solmimista ja ammattiliittoihin järjestäytymisen edistämistä.

– Puheenjohtaja ohjaa aktiivisesti oman ryhmänsä toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yhteistyön toteuttamisesta muiden sektoriryhmien kanssa. Työtäni tukevat ryhmän johtaja Massimo Mensi ja muu toimiston väki.

TEK pääsee nyt siis vaikuttamaan entistä suoremmin siihen, miten ylempien toimihenkilöiden asioita hoidetaan Euroopassa ja maailmalla. Esimerkkejä edistetyistä asioista ovat EU-tason lainsäädännöstä AI-direktiivi ja whistleblower-direktiivi.

– Seuraan ja ohjaan ryhmän työtä muiden kanssa yhdessä sovittujen suuntaviivojen mukaisesti, tarvittaessa tapaan muita ammattiliittoja ja edistän järjestäytymistä, yhteistyötä ja edunvalvontaa ja näiden edistämistä globaalisti. Kyseessä ei ole kokopäivätyö enkä muuta Suomen Turusta minnekään.

UNI Globalin päämaja sijaitsee Sveitsin Nyonissa ja se työllistää 56 henkilöä. Se edustaa yli 150 maassa yhteensä yli 20 miljoonaa työntekijää.

Järjestön toiminnan rahoittavat sen jäsenjärjestöt, kuten TEK. TEKin maksamat jäsenmaksut ovat noin 11 500 euroa vuodessa.