Budjettiesitys valmistui – Akava haluaa työttömille oikeuden opiskella

|
Uutinen
Kuuntele

Akava vie työttömien opiskeluoikeuden laajentamisen hallituksen asettamaan kolmikantaiseen työryhmään. Akavan mielestä työttömille tulee sallia rajoitukseton opiskeluoikeus, jos he ovat samalla työn vastaanottamisvelvoitteen piirissä.

Työryhmän on selvitettävä syyskuun aikana kuinka työttömyysturvaa kehitetään nykyistä aktiivisempaan suuntaan. Tavoitteena on löytää keinot 10 000 uuden työpaikan saamiseksi.

– Akava lähtee ilman muuta mukaan selvitystyöhön. Tehtävä on toki haasteellinen, koska meillä on vähemmän kuin kuukausi aikaa löytää keinot 10 000 ihmisen työllistämiseksi. Työryhmässä on löydettävä hyvä tasapaino porkkanoiden ja sanktioiden välillä. Pelkkää keppiä emme voi lähteä tarjoamaan tilanteessa, jossa työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tarjolla, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Fjäder uskoo, että myös työttömyysturvaa uudistamalla voidaan saada uutta työtä.

– Työttömyysturvaa leikataan aikaisempien päätösten mukaisesti ensi vuoden alusta, joten nyt uusien toimien tulee olla ennen kaikkea aktiivisissa kannustamistoimissa, kuten oman osaamisen ylläpidossa. On erittäin hyvä, että hallitus lisää Akavan esityksen mukaisesti työttömille tarjottavia räätälöityjä työllistämispalveluita, joiden tarjonnassa on huomioitava myös yksityiset palveluntuottajat.

Akava jakaa hallituksen huolen heikosta työllisyysasteesta ja uusien työpaikkojen puutteesta ja pitää siten hyvänä, että uusien työpaikkojen syntymiseksi etsitään keinoja. On hyvä, että hallitus etsii keinoja yhdessä työmarkkinajärjestöjen asiantuntijoiden kanssa.

– Näin voidaan löytää sellaiset keinot, joiden toteuttaminen on realistista. Me kirjoitamme nyt kalenterit uusiksi ja ryhdymme töihin, Fjäder lupaa.

Perhevapaiden tasaamisella lisää työllisyyttä

Akava muistuttaa, että merkittävä keino työllisyyden ja samalla tasa-arvon lisäämiseksi on perhevapaiden jakaminen nykyistä tasaisemmin esimerkiksi Akavan 6+6+6-mallin kaltaisen järjestelmän pohjalta.

– Vertaamme Suomen työmarkkinoita jatkuvasti Ruotsiin, jossa isät osallistuvat lastensa hoitoon paljon enemmän kuin Suomessa. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen on kaikkien palkansaajajärjestöjen yhteinen tavoite. Olisi siten outoa, jos sitä ei voisi esittää keinoksi työllisyyden lisäämisessä, Fjäder sanoo.

Naisten työmarkkina-aseman kannalta Akava pitää päätöstä päivähoitomaksujen korottamisen perumisesta hyvänä.


Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien eläkejärjestelyä Akava pitää humaanina ratkaisuna. Pelkona kuitenkin on, että järjestely saattaa vahvistaa Suomen työmarkkinoille pesiytynyttä ikäsyrjintää.

Koulutuksen lisäleikkaukset käsittämättömiä

Akava pitää käsittämättömänä, että hallitus – vastoin kaikkia lupauksiaan – toi kilpailukykysopimuksen (kiky) varjolla vielä lisäleikkaukset koulutukseen.

– Tässä mitattiin ja nähtiin poliittinen tahto. Koulutusleikkaukset olivat jo ennestään niin suuria, että niillä on lamaannuttava vaikutus korkeakouluissa työskenteleviin ja opiskeleviin. Ne eivät voi olla aiheuttamatta pysyvää haittaa meidän osaamisellemme. Kilpailukykyä ei voi rakentaa näin mittavien koulutussäästöjen ja -leikkausten varaan, sanoo johtaja Pekka Piispanen.

Akava tyytyväinen veroratkaisuun

Työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman kikyratkaisun kattavuuden nouseminen yli 90 prosenttiin keventää aiemmin luvattua enemmän kaikkien palkansaajien verotusta ja parantaa ostovoimaa vuonna 2017. Akava pitää oikeudenmukaisena ja ostovoiman kannalta välttämättömänä, että lisäkevennys kohdentuu kaikille palkansaajille.

– Kun kaikki palkansaajat ovat mukana kilpailukykysopimuksessa, on verokevennysten ja inflaatiotarkistusten kohdentaminen tasapuolisesti kaikille palkkatasoille reilua, Piispanen sanoo.
Kikyratkaisu ei saa heikentää kuntataloutta. Akavan hallitus kokoontuu maanantaiaamuna käsittelemään kikyn tilannetta ja budjettiriihen työllisyyspakettia.