Kynttilägraafeja kuvassa.

Akavan pääekonomisti: Kuluttajat ennakoivat ehkä liiankin synkkiä aikoja

|
Uutinen

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen ennustaa Suomen talouskasvun pysähtyvän ensi vuonna. TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen kehottaa silti investoimaan kestävään kasvuun.

Akava Worksin tuore talousennuste lupaa kurjahkoa ensi vuotta. Akavan pääekonomisti Pasi Sorjosen laatiman ennusteen mukaan Suomen talouden kehitys jatkuu heikkona ja talouskasvu pysähtyy kokonaan ensi vuonna. Euroopalla on edessään lyhyt taantuma.

Sorjosen mukaan yritykset odottavat talouden supistuvan ensi vuonna, mutta eivät kovin jyrkästi. Kuluttajat sen sijaan ennakoivat ehkä liiankin synkkiä aikoja.

Vaikka ajat ja luottamus ovat tällä hetkellä heikot ja näkymä epäselvä, niin meidän täytyy pitää yllä pidemmän aikavälin luottamusta ja investoida nytkin kestävään kasvuun.
 
- Jari Jokinen

– Hämmentävää, että kuluttajien luottamus on matalampi kuin koronakriisin tai finanssikriisin puhjetessa. Luottamus on matalin koko mittaushistoriassa, Sorjonen kertoi ennusteen julkistustilaisuudessa perjantaina.

– En halua väheksyä kuluttajien kokemaa ahdinkoa, mutta on vaikea uskoa, että olisi tulossa sellainen kuoppa, joka olisi pahempi kuin koronakriisin kohdalla.

Sorjosen mukaan esimerkiksi ostopäällikköjen ostoaikeita kuvaavat indeksit ennakoivat lähikuukausille melko maltillista tuotannon laskua. Myös muut talousmittarit ovat pysyneet kohtalaisen hyvinä.

Toisaalta talousennusteesta on helppo löytää syitä kuluttajien heikolle luottamukselle. Ensinnäkin kotitalouksien ostovoima on heikentynyt jyrkästi, koska voimakas inflaatio on kääntänyt kuluttajien reaaliansiot laskuun. Esimerkiksi keskimääräistä palkkojen nousua mittaava ansiotasoindeksi nousi heinä–syyskuussa 2,7 prosenttia vuoden takaa, mutta kuluttajahinnat kohosivat tätä paljon enemmän, 7,8 prosenttia.

Myös työmarkkinoiden suunta näyttää olevan kääntymässä huonompaan. Alle kuusi kuukautta työttömänä olleita oli lokakuussa jo enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Sorjonen arvioi työttömyysprosentin nousevan ensi vuonna 7,4 prosenttiin.

Ristiriitaisia tunteita

Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen muistutti omassa pyydetyssä kommenttipuheenvuorossaan, että ennuste herättää hieman ristiriitaisia tunteita, koska TEKin jäsenten työttömyysprosentti on tällä hetkellä 2,8 ja teollisuusyritysten taloustilanne vaikuttaa vakaalta.

– Näkymät ovat siinä mielessä hyvät, että työvoimapulasta puhutaan koko ajan. En malta olla sanomatta, että tässä samalla käydään työsopimusneuvotteluita meille tärkeällä alalla teknologiateollisuudessa. Näin ei neuvottelupöydässä istuvana näyttää sivusta siltä, että lama alkaa suurin piirtein niissä kohdin, kun neuvottelut alkavat ja päättyy, kun nimet ovat paperissa.

Jokinen muistuttaa kuitenkin, että ei pidä keskittyä liikaa lyhyen aikavälin näkymiin.

– Vaikka ajat ja luottamus ovat tällä hetkellä heikot ja näkymä epäselvä, niin meidän täytyy pitää yllä pidemmän aikavälin luottamusta ja investoida nytkin kestävään kasvuun.

Akava Works on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry:n rahoittama ja Akavan yhteydessä toimiva ajatus- ja tutkimusyksikkö. Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa, joista Tekniikan akateemiset TEK on toiseksi suurin.