Akava valmis neuvottelemaan Borgin ja Vartiaisen raportin pohjalta

|
Uutinen
Kuuntele

Akava on valmis neuvottelemaan talouspoliittisen raportin esityksistä, joita selvitysmiehet Anders Borg ja Juhana Vartiainen ovat tehneet pääministerin talousneuvostolle.

Raportin mukaan Suomi tarvitsee kustannuskuilua tärkeisiin kilpailijamaihin kaventavan palkanmuodostusmallin, työvoiman ja työpanoksen kasvun turvaavaa politiikkaa sekä nopeampaan, pitkän aikavälin tuottavuuden kasvuun johtavaa politiikkaa.

– Me tulemme kyllä neuvottelupöytään, jos myös työnantajilla ja valtiovallalla on aitoa vastaantulohalukkuutta, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Fjäderin mukaan neuvotteluille on hyvät edellytykset. Myös selvitysmiehet ovat tämän huomanneet. He toteavat raportissaan työmarkkinoiden osapuolten olevan vastuuntuntoisia ja tehneen vastikään maltillisia ratkaisuja, jotka hillitsevät kustannusten kasvua suhteessa Ruotsiin ja Saksaan

Palkka- ja veropolitiikka kytkettävä yhteen

Raportissa todetaan, että hyvin vaatimattomat palkankorotukset vaativat rinnalleen muita kysyntää lisääviä toimia, jotta kotimaista ostovoimaa ja kysyntää ei heikennetä.

– Tämän vuoksi palkka- ja veropolitiikka tulee kytkeä tiiviisti yhteen. Tarvitsemme hyvän tasapainon kustannuskilpailukyvyn, työllisyyden ja ostovoiman välillä. Palkkaverotuksen kevennyslinjan uskottavuus edellyttää lisäksi uskottavia julkisen sektorin rakenteellisia uudistuksia, Fjäder sanoo.

Koulutukseen ja tutkimukseen panostettava

Talouskasvun perusedellytyksiä ovat tuntuvat panostukset koulutukseen ja tutkimukseen. Akava huomauttaa, että valtion mukanaolo näissä tulevaisuuden kannalta keskeisissä neuvotteluissa ei ole uskottavaa, mikäli Suomen koulutuspolitiikan suunta ei muutu jo tulevassa hallitusohjelmassa.

– Suomalainen teollisuus ei pysty kilpailemaan vain hinnalla. Laajempi ja pitkäkestoinen tuottavuuden kasvu edellyttää korkeatasoista tutkimusta ja laajasti hyödynnettyjä uusia innovaatioita.

Palkanmuodostuksen periaatteista ja menettelytavoista voidaan keskustella

Akava on jo ilmoittanut olevansa valmis kehittämään työmarkkinoiden joustoja, kuten paikallista sopimista. Selvitysmiesten raporttikin toteaa, että paikalliseen sopimiseen tarvitaan vahvaa molemminpuolista luottamusta sekä selkeitä ja tasapuolisia pelisääntöjä työntekijöiden edustajan asemasta, tiedonsaantioikeuksista ja neuvottelumenettelystä.

Akavan mukaan palkkakoordinaatiosta voidaan keskustella, kun samalla puhutaan myös sopimuksettomien alojen vähimmäiskorotukset turvaavasta mekanismista. Liittokierroksilla ei voi täysin sitoa palvelu- ja julkisen sektorin käsiä.

– Erityisesti julkisella sektorilla on työntekijöitä, joiden palkka ei vastaa työn edellyttämää koulutusta ja työssä vaadittavaa vastuuta. Meillä on oltava toimiva mekanismi, jolla saamme nostettua heidän palkkojaan oikealle tasolle. Vientisektorin tarpeet on meillä otettu erittäin hyvin huomioon viime vuosien keskitetyissä ratkaisuissa, Fjäder muistuttaa.