Akava: Hallituksen turvattava ostovoima, koulutus ja työelämän kehittäminen

|
Uutinen
Kuuntele

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder tapasi keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän keskiviikkoaamuna.

Akava on valmis omalta osaltaan edistämään luottamusta lisääviä toimia hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kesken. Tämä oli esillä, kun puheenjohtaja Sture Fjäder tapasi keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän keskiviikkoaamuna.

– Yhteiskuntasopimus voi tarjota hyvän työkalun luottamuksen lisäämiseksi. Sillä tulee kuitenkin olla oma tehtävänsä hallitusohjelman ja vuonna 2013 sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkon muodostamassa kokonaisuudessa, Fjäder sanoo.

Strateginen hallitusohjelma on noussut julkisuudessa useita kertoja esille eduskuntavaalien alla ja niiden jälkeenkin. Akava on esittänyt puolueille, että Suomella tulee olla useita strategisia tavoitteita.

Koulutuksen laatuun panostettava

Akavan mielestä tulevan hallituksen tärkeimpinä tavoitteina tulee olla julkisen talouden saattaminen tasapainoon sekä taloudellinen kasvu, jonka tulee edistää uusien työpaikkojen syntymistä.

– Tämä edellyttää ehdottomasti sitä, että kansalaisten osaamistasoa parannetaan ja työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään. Akava esittää osaamisstrategiaa, jolla turvataan koulutuksen resurssit, mutta tehostetaan toimintaa. Koulutuksen laatuun panostaminen edellyttää sitä, että koulutuksen resursseista ohjataan mahdollisimman paljon opetukseen ja tutkimukseen.

Työelämää kehitettävä

Työeläkeuudistusta on täydennettävä työelämän kehittämistoimilla siten, että työurat todella pitenevät kestävästi, Akava linjaa.

Akavan mielestä yhteiskuntasopimuksesta voi olla hyötyä, jos sen valmistelun tuloksena Suomeen syntyy lisää osaamista, kilpailukykyä, kasvua ja työtä.

– Mikäli yhteiskuntasopimusta ryhdytään valmistelemaan, haluamme tietää hallitusta muodostavien puolueiden päätökset hallitusohjelman sisällöstä. Kun työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkoa arvioidaan, meille olennaisia ovat hallituksen linjaukset ostovoiman turvaamisesta ja työelämän laadullisesta kehittämisestä, Fjäder sanoo.

Avainsanat: