Aikuiskoulutustuen saajien määrä lähes kolminkertaistunut

|
Uutinen
Kuuntele

Oman osaamisen kehittäminen lisää ammattitaitoa sekä helpottaa uuden työpaikan saantia ja uudelle toimialalle siirtymistä.

Aikuiskoulutustuki on alentanut kynnystä hakeutua ammatillista osaamista kehittävään omaehtoiseen koulutukseen, selviää tuoreesta Koulutusrahaston tutkimuksesta.

Myönteisen maksupäätöksen saaneiden määrä on lähes kolminkertaistunut viidessä vuodessa. Kun vuonna 2009 tukea myönnettiin lähes 6 000 henkilölle, viime vuonna tuen sai jo vajaat 16 000 hakijaa.

– Vuonna 2009 aikuiskoulutustuki oli selvästi työttömyyspäivärahaa pienempi, ja 2010 se korotettiin työttömyyspäivärahan tasolle. Siitä käynnistyi hurja kasvu ja se on jatkunut, Koulutusrahaston toimitusjohtaja Heikki Pohja kertoo.

Opiskelu avaa uusia mahdollisuuksia

Noin 96 prosenttia tukea käyttäneistä vastanneista koki Koulutusrahaston myöntämän tuen merkittävänä tai erittäin merkittävänä koulutukseen hakeuduttaessa.

Vastaajista neljä viidestä uskoo, että työelämässä olevien koulutus kehittää ennen kaikkea ammattitaitoa. Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että koulutus helpottaa uuden työpaikan saantia ja uudelle toimialalle siirtymistä. Lähes puolet puolestaan uskoo, että koulutus lisää mahdollisuutta palkankorotukseen.

– Tämä osoittaa, että työelämän aikana suoritettu opiskelu avaa sekä nykyisen tehtävän että koko työuran kannalta uudenlaisia mahdollisuuksia, toteaa  TEKin aikuiskoulutuksesta vastaava asiamies Sanja Mursu.

Mursu korostaa, että oman osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa etenkin nyt, sillä rakennemuutos ja talouden taantuma luovat tarvetta uudenlaisille taidoille.

– Tukea voi hyödyntää esimerkiksi täydennyskoulutukseen ICT-alan rakennemuutoksessa, jos hakuehdot täyttyvät. Työmarkkinat muuttuvat vauhdilla ja siellä avautuu uusia osaamistarpeita.

Tukea kahdeksi lukuvuodeksi

Aikuiskoulutustukea voi saada joko täysimääräisenä tai soviteltuna, jolloin opiskelu on mahdollista työn ohessa.

Aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Valtio rahoittaa perusosan ja työttömyysvakuutusrahasto ansio-osan.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että henkilöllä on vähintään kahdeksan vuoden työhistoria, voimassa oleva työsuhde ja työnantajan hyväksymä opintovapaa.

Tukea voi saada tutkintoon johtavaan koulutukseen tai ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Tukiaika on enintään 19 kuukautta eli kaksi lukuvuotta. Aikuiskoulutustukea voi käyttää vain kerran.

Viime vuonna tuen saaneista ammattikorkeakoulussa opiskeli 37 prosenttia, yliopistoissa 31,7 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa 28,5 prosenttia.

Avainsanat: