1705 on liputuspäivä

|
Blogimerkintä

Tänään sateenkaariliput liehuvat ihmisoikeuksien puolesta. Liputtamisen ohella on tärkeää, että luomme yhdessä arkea, joka on avoin kaikille.

Tänään on kansainvälinen homo-, bi-, trans- ja intersukupuolisuusfobian vastainen päivä. Vuonna 1990 toukokuun 17. päivänä Maailman terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta ja vuonna 2005 tämä toukokuun päivä valikoitui homofobian vastaiseksi teemapäiväksi. 1705-päivä on myöhemmin laajentunut kattamaan myös muita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Tarkoituksena on kampanjoida laajasti ennakkoluuloja, syrjintää ja vihaa vastaan, mitä seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen valitettavasti liittyy. 

Vuosittain vietettävän teemapäivän painopiste vaihtelee eri maiden yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Meillä Suomessa ja monessa muussa läntisessä teollisuusmaassa teemapäivän keskustelut liittyvät nykyongelmiimme, kuten vahvoihin ennakkoluuloihin sekä vähemmistöjen kohtaamaan häirintään ja syrjintään, sekä näiden ongelmien ratkaisuihin. Keskustelu on ajankohtainen. Esimerkiksi meillä Suomessa on käynnissä kansalaisaloite oikeudenmukaisemman ja yksilön itsemääräämisoikeutta paremmin huomioivan translain puolesta. Voit halutessasi kannattaa Oikeus olla -aloitetta täällä: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8320 

Vielä on myös sellaisia yhteiskuntia, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vangitaan ja teloitetaan tai heidän elämäänsä rajoitetaan syrjivien lakien laatimisella. Muun muassa tästä syystä 1705-teemapäivänä on tärkeää, että tuomme esille vähemmistöt, heihin kohdistuvat uhat ja käymme laajaa keskustelua yhdenvertaisen, oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun puolesta.

Toivottavasti saamme tulevaisuudessa sateenkaariliput liehumaan koko Suomen laajuisesti!

Saksan Köln on yksi kansainvälisen sateenkaarikaupunkien verkoston perustajista. Nyt Köln on kutsunut ystävyyskaupunkinsa mukaan nostamaan sateenkaarilipun salkoon tämän #IDAHOT2021 -päivän kunniaksi. Suomen Turku on yksi ystävyyskaupungeista ja se on päättänyt nostaa lipun salkoon. Näin Turku haluaa edistää suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hieno ele ja esimerkki tärkeän asian huomioimisesta. Toivottavasti saamme tulevaisuudessa sateenkaariliput liehumaan koko Suomen laajuisesti! 

Liputtamisen ohella on vähintään yhtä tärkeää, että luomme yhdessä arkea, joka on avoin kaikille. Yhteiskuntamme tarvitsee jokaisen panoksen. Samalla opimme toisiltamme toisistamme ja itsestämme, ehkäisemme syrjintää ja kitkemme vihaa.

Me olemme kaikki erilaisia ihmisiä ja erilaisuus on rikkautta. 

Avainsanat: