TkT Eero Punkka (oik.), DI Ari Nikkola ja DI Hannu Putkinen kehittivät uuden sukupolven rannetietokoneen.

Wristop computer for outdoor enthusiasts

2004: Ari Nikkola, Eero Punkka, Hannu Putkinen

Rannetietoa harrastajille

Satelliittipaikantimen ja tietokoneen sullominen ranteeseen on jo huippusaavutus sinänsä. Vielä merkittävämmäksi saavutuksen tekee se, että sille on etsitty ja löydetty laaja asiakaskunta.

Kompasseistaan tunnettu Suunto Oy ryhtyi 1990-luvulla kehittämään gps-paikannusteknologiaa sotilassovellutuksista suuren yleisön ulottuville. Vuonna 1999 aloitettiin työ ranteessa kannettavan gps-paikantimen ja tietokoneen kehittämiseksi.

Kohderyhmäksi valittiin purjehtijat, sillä he muodostivat kyllin laajan ja ostokykyisen asiakaskunnan. Lisäksi vesillä liikuttaessa tarkka paikkatieto on hyvin tärkeä, koska sen avulla laitteeseen voi rakentaa lisäarvoa antavia ominaisuuksia. Myöhemmin laitteesta kehitettiin myös golfiin ja maastoliikuntaan tarkoitetut tuotteet.

”Meidän piti harkita tarkasti, miten harrastaja toimii; mitä esimerkiksi purjehtija tekee ennen starttia. Koska itse kilpailutilanteessa ei ole juurikaan aikaa turhiin näpertelyihin, käyttöliittymän on oltava helppo ja lajiin oleellisesti vaikuttava”, kertoo tekniikan tohtori Eero Punkka. Hänen lisäkseen palkittuun ryhmään kuuluvat diplomi-insinöörit Ari Nikkola ja Hannu Putkinen.

Työssä oli monia haastavia vaiheita, esimerkiksi kaikissa asennoissa toimivan vastaanotinantennin muotoilu vaati vahvaa teoreettista osaamista sekä paljon kokeilua. Nyt antenniratkaisu on suojattu patentein, samoin satelliittien aseman laskeva ja etsivä menetelmä. Se käyttää maan magneettikenttää ja kronometriä karkeaan paikanmääritykseen, ja sen ansioista laite löytää oikeat satelliitit käynnistymisen yhteydessä useita minuutteja nopeammin kuin aiemmat laitteet.

Myös energiatalous nousi keskeiseksi, sillä satelliittipaikannin ja tietokone kuluttavat paljon virtaa. Aluksi käyttövoimaksi kaavailtiin paristoa, mutta nappiparistojen hetkellinen virranantokyky oli liian pieni ja lisäksi niiden käyttö olisi tullut kuluttajalle liian kalliiksi.

Asiakas on kuningas

Vaikka yhdistetty rannetietokone ja maailman pienin gps-paikannin on teknisenä suorituksena insinööripalkintonsa ansainnut, vähintään yhtä suuri oivallus on ollut itse laitteen peruskonsepti. Suunnossa mietittiin tarkkaan, miten osaamisesta voidaan kehittää tuote, joka antaa ostajalle jotakin sellaista, mitä hän ei osannut aiemmin edes vaatia.

Koska rannenäyttöön ei voi ladata järkevästi karttoja, korkeus- ja paikkatiedon on muuten hyödytettävä harrastajaa. Golfaaja saa ohjausta mailavalinnoissaan ja samalla jokainen peli tallentuu rekisteriin; näin karttuva tietokanta parantaa suoritusta kerta kerralta. Koneeseen ladataan ja puretaan kenttä- ja suoritustiedot tietokoneelta, jolloin niitä voi käyttää ennakkosuunnittelussa ja jälkitarkastelussa.

Suunnossa on asetettu tavoitteeksi, että sen tuotteet ovat maailman halutuimpia urheiluinstrumentteja. Asiakaskyselyjen mukaan tähän ollaan hyvää vauhtia menossa. Suuri merkitys on sillä, että tuotteen hinta on onnistuttu puristamaan kohtuulliselle tasolle, palkitsemishetkellä alle 700 euroon.

Punkka sanoo, ettei laitteella ole ainoatakaan suoraan siihen verrattavaa kilpailijaa. Oman arvionsa mukaan Suunnon t&k-ryhmällä on noin kahden vuoden etumatka kilpailijoihin, ja tässäkin lajissa kahdessa vuodessa juoksee kauas.