Diplomi-insinööri Martti Harmoinen, taajuusmuuttajien kehittäjä.

Underground train technology

1981: Martti Harmoinen

Oikeat ratkaisut ennen muita

Ensimmäinen insinöörityöpalkinto annettiin ensimmäiset suomalaiset taajuusmuuttajat kehittäneelle Martti Harmoiselle. Hän työryhmineen osasi tehdä oikeat valinnat pari vuotta aikaisemmin kuin maailman muut suunnittelijat.

Taajuusmuuttaja on laite, jolla vaihtovirran värähtelynopeutta voidaan säätää. Sen avulla voidaan muuttaa portaattomasti vaihtovirralla toimivan oikosulkumoottorin pyörimisnopeutta ja säästää näin suuret määrät energiaa.

Oikosulkumoottorin perusrakenne on hyvin yksinkertainen, joten sen valmistus- ja huoltokustannukset ovat vain murto-osa tasavirtakäyttöön verrattuna. Ennen taajuusmuuttajien aikaa oli pakko käyttää tasavirtaa, jos kierroslukua haluttiin säätää.

Metron kautta maailmalle

Helsingin metron rakentaminen tarjosi oivan mahdollisuuden näyttää, mihin taajuusmuuttajat kelpaavat. Metroratkaisut poikivatkin suoraan huomattavia vientikauppoja kautta maailman.

Ruotsalainen ASEA osti Strömbergin 80-luvun puolivälissä, ja pian 

tämän jälkeen syntyi suurfuusiolla nykyinen teollisuusjätti ABB. Suomalaisen taajuusmuuttajaosaamisen kovaa tasoa kuvasi se, että ABB siirsi alan tuotekehityksensä kokonaan Suomeen.

Pitkä menestystarina

Vuonna 1981 Strömberg myi taajuusmuuttajia noin 30 miljoonalla markalla, joka ei ollut mikään pikkusumma. Nyt Helsingin Pitäjänmäellä toimivan taajuusmuuttajatehtaan myynti on 50-kertainen eli yli 250 miljoonaa euroa vuodessa. Tuotanto työllistää noin 700 henkilöä.

Myynti on koko ajan ollut vientipainotteista, nykyään noin 90 % tuotannosta menee suoraan vientimarkkinoille ja melkoinen osa Suomeenkin myydyistä laitteista päätyy lopullisesti isompien vientiprojektien mukana rajojemme taa.

Taajuusmuuttajat säästävät energiaa ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Pelkästään Pitäjänmäellä valmistetut laitteet vähentävät päästöjä suunnilleen saman verran kuin Berliinin kokoinen kaupunki (3 milj. as.) tuottaa.