TkL Ilkka Ikonen palkittiin Vaisalan mittausjärjestelmän tietokoneohjelmistosta. Ilmatieteilijät ympäri maailmaa käyttävät mittalaitteissaan palkittuun innovaatioon perustuvaa tekniikkaa.

Software development for radiosonde ground stations

1982: Ilkka Ikonen

Vaisalan yläilmamittauksia 1936 alkaen

Vaisala on kohonnut maailmanlaajuisesti kiistattomaksi johtajaksi yläilmakehän säähavaintoja tekevien ja niitä vastaanottavien laitteiden alalla. Järjestelmä koostuu ilmapallolla lähetettävästä radiosondista, sen tiedot vastaanottavasta maa-asemasta sekä mittaustietoja tulkitsevasta tietokoneohjelmistosta. Yläilmoihin nouseva radiosondi mittaa lämpötilaa, kosteutta, painetta, sekä tuulen suuntaa ja nopeutta.

Vaisala kehitti nämä kolme säähavaintojen teolle oleellista osaa – radiosondin, maa-aseman ja luotausohjelmiston – sellaiseksi kokonaisuudeksi, jota on myyty menestyksellä maailmanlaajuisesti. Vuoden 1982 insinöörityöpalkinto myönnettiin Vaisalan mittausjärjestelmän tietokoneohjelmistolle.

Menestys ei kohdannut Vaisalaa sattumalta, vaan sen eteen on aina tehty määrätietoisesti töitä. Yritys käyttää vuosittain noin 12 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

Nykyään Vaisalan yläilmaluotaus merkitsee lähes 80 miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa. Toiminta työllistää karkeasti ottaen puolet sen väestä eli vajaat 500 henkilöä. Lisäksi on huomattava, että yritys on siirtänyt hyvin suuren osan valmistuksesta alihankkijoille, joten työllistävä merkitys on huomattavasti suurempi. Alihankkijat vastaavat myös ainakin osittain omaan osaamiseensa liittyvästä menetelmä- ja tuotekehityksestä 

Vaisala kehittää ja valmistaa elektronisia mittausjärjestelmiä ja laitteita. Tuotteiden sovellusalueita ovat meteorologia, ympäristötieteet, liikenne ja teollisuus. Vaisalan markkina-alue kattaa koko maailman.