DI Pauli Dernjatin, DI Kati Savolainen ja DI Juha Lepikko, hiilipölypolttimen kehittäjät.

RI-JET Low NOx Pulverised Coal Burner

1999: Pauli Dernjatin, Juha Lepikko, Kati Savolainen

Polttimen markkinarako oli nurkassa

Hiilen polttoon tarvitaan laitoksia, joiden avulla poltossa syntyvien typen oksidien määrä saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina. Suomalaistyöryhmän kehittämä RI-JET -poltin auttaa modernisoimaan vanhoja hiilivoimaloita uusien vaatimusten tasalle kohtuukustannuksin.

Vuoden 1999 insinöörityö yhdistää japanilaista ja suomalaista poltin- ja palamisosaamista. Sen eräs perusoivallus liittyy siihen, ettei hiilipölykattiloiden toiselle perustyypille, nurkkapolttoiselle kattilalle ollut tehokasta, kohtuuhintaista Low NOx -menetelmää.

Eräs uuden polttimen tärkeistä ominaisuuksista on myös, että se ei nosta kattilalaitoksen käyttökuluja, mieluummin päinvastoin, kun vanha poltin korvataan hyötysuhteeltaan paremmalla. Lisäksi muutostyö rajoittuu lähinnä polttimeen, vanha kattila voi jatkaa elinkaarensa luonnolliseen loppuun saakka.

Polttimen suunnittelussa on tärkeätä luoda sellainen geometrinen muoto, että liekissä tapahtuva palaminen hallitaan mahdollisimman hyvin. Jos liekin kuumassa osassa on liikaa ilmaa, ylimääräinen happi polttaa myös ilman typpeä typen oksideiksi. Ilmaa on tuotava liekin eri osiin, jotta hiili palaa täydellisesti mutta NOx -yhdisteitä syntyy mahdollisimman vähän.

Kehittyvässä maailmassa isot markkinat

Maailmassa on paljon nurkkapolttoisia hiilipölykattiloita, joiden typpipäästöihin ei ole vielä yritetty vaikuttaa. Itäisessä Euroopassa muutoksiin on jo ryhdytty, esimerkiksi Romaniaan on toimitettu neljä RI-JET -poltinta.

Intiassa ja Kiinassa markkinat ovat vasta avautumisvaiheessa. Venäjälläkin uudistustarve olisi suuri, mutta käytettävät pääomat ovat toistaiseksi niukat.

Nyt RI-JET -menetelmää ollaan soveltamassa myös ruskohiilen polttoon. Maailmassa on suhteellisen paljon polttokelpoisia ruskohiiliesiintymiä, erityisesti itäisessä Euroopassa, mutta niiden polttaminen hallitusti on vaikeaa.

Kivihiilen ikä on satoja miljoonia vuosia, kun taas ruskohiili on huomattavasti nuorempaa, vain joitakin kymmeniä vuosimiljoonia. Ruskohiilen energiasisältö on karkeasti ottaen vain puolet kivihiilestä ja se sisältää vettä, tuhkaa ja rikkiä.

Tällä hetkellä ruskohiiltä poltetaan vanhoissa, alkeellisissa polttimissa. Niillä on vaikeata käyttää laitosta osakuormalla, ja siitä johtuen joudutaan usein tärväämään energiaa harakoille. RI-JET -poltin auttaa käyttämään kattilaa myös osakuormilla.