Martti Tiuri luovuttaa STS:n ensimmäisen ”vuoden insinööri” –palkinnon Martti Harmoiselle keväällä 1981. Vasemmalla TFiF:n hallituksen puheenjohtaja Robert Uhlenius.

Palkinto perustetaan

1980: Tavoitteena oli insinöörityön arvostuksen nostaminen suuren yleisön silmissä.

Vuoden Insinööri

STS:n hallitus 7.5.1980: STS:n hallituksen kokouksessa käsiteltiin ehdotus STS:n uudeksi palkintomuodoksi (vuoden insinööri), jonka tavoitteena oli insinöörityön arvostuksen nostaminen suuren yleisön silmissä. Ehdotus sai hallitukselta varauksettoman kannatuksen.

Aloite STS:n aktivoimisesta tällä alueella tehtiin Kymenlaakson Teknillisen Yhdistyksen kokouksessa. Haluttiin erityisesti painottaa tavanomaisen insinöörityön merkitystä.

Teknilliselle valiokunnalle annettiin tehtäväksi tehdä ehdotus palkinnon muodosta ja sen julkistamisesta.

Suomen Teknillinen Seura STS:n hallitus 28.1.1981: STS:n hallitus päätti myöntää ensimmäisen ”vuoden insinööri” –palkinnon Oy Strömberg Ab:n palveluksessa olevalle dipl.ins. Martti Harmoiselle. 46-vuotias Harmoinen toimii vahvavirtaelektroniikan suunnittelupäällikkönä Oy Strömberg Ab:n Pitäjänmäen tehtailla. Harmoinen oli osallistunut mm. tyristoriohjatun paperikonekäytön suunnitteluun ja sähkömoottorijunien sähkönkäytön suunnitteluun. Palkintosumma oli 15.000 markkaa.

7.4.1981 luovutettiin STS:n ja Tekniska Föreningen i Finland TFIF:n ensimmäinen vuoden insinööri -palkinto. Teknillinen valiokunta sai tehtäväkseen valmistella uuden ohjesäännön, joka hyväksyttiin hallituksessa 14.5.1981. Palkinnon nimeksi tuli virallisesti Suomalainen insinöörityöpalkinto.

22.4.1981 valtuuston kokouksessa puhuttiin jo Suomalaisesta insinöörityöpalkinnosta, vaikka uusi ohjesääntö hyväksyttiin vasta toukokuussa.

Palkinnosta käydyssä keskustelussa kiinnitettiin huomiota palkinnon julkistamiseen, jonka todettiin onnistuneen tavallista paremmin niin, että kokouksen kuluessa palkinnosta oli kirjoitettu jo 32 lehdessä.