Göran Sundholm.

Multifunctional water mist

2002: Göran Sundholm

Monikäyttöinen vesisumu

Vuoden 2002 insinöörityöpalkinto myönnettiin Göran Sundholmille hänen vesisumun synnyttämiseen ja levittämiseen liittyvistä keksinnöistään. Hän on tehnyt monipuolista tutkimus- ja kehitystyötä myös muilla aloilla, esimerkiksi hydrauliikkaan liittyen.

Marioff Oy:n perustana oleva sumusammutus syntyi kansallisen insinöörityön perinteiden mukaisesti: Sundholm lupasi toimittaa aikaisempia kevyemmän sammutuslaitteiston rakenteilla olleeseen laivaan. Järjestelmää tai sen osia ei vielä ollut olemassa, mutta sen sijaan oli vähän aikaa.

Ratkaisu löytyi, ja kilpajuoksu aikaa vastaan voitettiin. Koska sprinkler-järjestelmän paino ja tilantarve ovat ongelmallisia erityisesti risteilyaluksilla, Marioffin Hi-Fog sai nopeasti menestystä ja on nyt syrjäyttänyt perinteiset sprinklerit.

Pienen pisaran edut

Vesi on luonnollinen aine tulta vastaan, sillä se ei ole ympäristöongelma halonien tapaan. Se ei myöskään tukehduta paloalueelle jääneitä ihmisiä. Vedellä on suuri höyrystymislämpö, joten se jäähdyttää tehokkaasti palopistettä ja siitä lähteviä kaasuja.

Vesisumu estää savukaasujen syttymisen, ja se sitoo syntyvää nokea. Samalla palopisteen ympärille muodostuu verho, joka imee syntyvää infrapunasäteilyä ja estää lähellä olevien tavaroiden syttymisen kuumuudesta.

Hi-Fog perustuu hyvin pieniin pisaroihin, jolloin tarvittava vesimäärä on vain prosentteja tavallisen sprinklerin käyttämästä. Koon pienentyessä pisaroiden yhteispinta-ala kasvaa voimakkaasti, jolloin lämmön sitominen höyrystymiseen on erittäin tehokasta. Hienojakoinen sumu myös leijailee alas hitaammin, joka sekin on eduksi sammutukselle.

Vesi- ja savuvahingot minimiin

Kun sammutukseen käytetään vähän vettä, jäävät vesivahingotkin pieniksi. Risteilyaluksilla sammutusjärjestelmän on oltava kevyt ja se saa pumpata mahdollisimman vähän vettä kansille, sillä vesi aiheuttaa helposti painopisteen muuttumisen ja aluksen kaatumisvaaran.

Nykyisin uutena uhkana palorintamalla on tietokonehuoneissa riehunut tuli. Jo pienikin kaapelin kärventyminen aiheuttaa pvc-eristeiden hajoamisen, ja ilmaan vapautuu suolahappoa. Se taas tuhoaa seuraavien kuukausien aikana herkät tietokoneet.

Marioff ja Sundholm ovat kehittäneet järjestelmän, joka neutraloi ja tuulettaa savukaasun tietokonehuoneesta heti, kun savuilmaisin on haistanut palaneen käryä.

Uusia sovelluksia

Kun laivojen ja offshore-yksiköiden palontorjunta on saatu hallintaan, Marioff on ryhtynyt etsimään sovelluksia kuivalta maalta. Kun vakuutusala on saanut sumuun perustuvan sammutuksen omiin luokituksiinsa, järjestelmiä asennetaan esimerkiksi vanhoihin arvorakennuksiin. Se onnistuu helposti ja huomaamattomasti, sillä Hi-Fog tarvitsee suhteellisen ohuen putkituksen.

Myös metroasemille ja joissakin tapauksissa metrojuniin on asennettu vesisumuun perustuvat sammutusjärjestelmät. Muita kohteita ovat laivadieseleiden pakokaasujen pesu sekä imuilman vesiruiskutus. Tämä vähentää reilusti moottorissa syntyviä typen oksideja ja antaa samalla lisää tehoa.

Palkinnon myöntämishetkellä Göran Sundholmilla oli yhteensä tuhat patenttia ja patenttihakemusta. Hänen perustamiensa yritysten yhteen laskettu liikevaihto ylitti miljardin markan (170 M€) rajan. Hän kertoi tehneensä huomattavan osan pohdintatyöstä matkojen aikana, sillä lentokentillä ja -koneissa ei juuri muuta järkevää tekemistä ole.