TkT Tapani Savolainen ja professori Vilkko Virkkala, luovuusohjelmiston isät.

Idegen – computer-controlled brainstorming software

1994: Vilkko Virkkala, Tapani Savolainen

Ideoita etsivä ohjelma

Vuoden 1994 insinöörityöpalkinnon sai luovaa ongelmanratkaisua ohjaava Idegen-tietokoneohjelma. Edellisenä keväänä se sai jo Hannoverin valtavilla CeBit-messuilla Euroopan innovatiivisimman tietokoneohjelman palkinnon.

Idegen syntyi professori Vilkko Virkkalan pitkän kokemuksen ja näkemyksen pohjalta. Hän oli toiminut mm. Kone-yhtymän tutkimusjohtajana, ja nähnyt luovuuden merkityksen ongelmanratkaisussa.

Idegen-ohjelma ohjaa käyttäjäänsä erilaisilla kysymyksillä, jotka eivät suoranaisesti liity käsiteltävään ongelmaan. Sen sijaan pulmaa pyritään lähestymään eri puolilta ja katsotaan esimerkiksi, voidaanko se kokonaan kiertää. Ohjelma kehottaa käyttäjäänsä kokeilemaan myös ongelman pilkkomista, siihen liittyvien osien suurentamista tai pienentämistä.

Ohjelma luo ideoinnille järkevät puitteet ja ohjaa käyttäjäänsä etsimään täysin uusia ratkaisuja. Hyvin merkittävää on, että ohjelma ei ihmisen tapaan tyydy ensimmäiseen mieleen juolahtaneeseen ratkaisuun, vaan pitkittää ideointivaihetta mahdollisuuksien mukaan. Lopuksi Idegen auttaa myös järjestelemään ja arvioimaan saatuja ratkaisuja.

Menestys Suomessa

Idegenin toinen kehittelijä ja palkittu, tekniikan tohtori Tapani Savolainen ryhtyi markkinoimaan Idegeniä. Menestys Suomessa olikin hyvä, sillä sitä myytiin yli 7000 kappaletta ja yli 10 prosenttia maamme johtajista oli ohjelman käyttäjinä.

Ulkomaillekin Idegen myi hyvin ja se levisi kaikille mantereille; ohjelmasta tehtiin useita eri kieliversioita. Maailmanlaajuinen toiminta olisi kuitenkin vaatinut suuremmat resurssit, joten Idegen jäi maailmanlaajuisessa ohjelmatarjonnassa vähäiselle huomiolle.

Vastaavia ohjelmia ei kuitenkaan ole toistaiseksi ilmestynyt markkinoille ja Idegenistä on kehitteellä uusi versio. Idegen on edelleen hyvin tunnettu niissä piireissä, jotka ovat paneutuneet luovuuteen ja sen ohjaamiseen ja kehittämiseen.