TkL Esko Härkönen (vas.), DI Johan Gullichsen ja ins. Toivo Niskanen sakean massan kimpussa.

High density pulp pumping technology

1984: Johan Gullichsen, Esko Härkönen, Toivo Niskanen

Sellupumpuissa pyörivät miljardit

Keskisakean massan siirtäminen keskipakopumpuilla merkitsi suuria säästöjä sellutehtaiden energia- ja kunnossapitokuluissa kautta maailman. Samalla se helpotti oleellisesti tehtaiden ympäristöpaineita. Pumppujen ja oheislaitteiden kauppa on nykyään miljardibisnestä. Keskipakopumppu on ylivoimaisesti yleisin teollisuuden käyttämistä pumpputyypeistä. Siinä on periaatteessa vain yksi liikkuva osa, joten sen valmistaminen ja huolto ovat edullisia. Lisäksi sen energiankulutus on suhteellisen pieni.

Keskisakeassa sellumassassa on 8–20 % kuituja ja se on niin kiinteää, jotta sen päällä voi kävellä esimerkiksi varastotankissa. Aikaisemmin uskottiin, että sen siirtäminen vaatii mäntäpumpun tapaisia laitteita, sillä sitä ei saatu käyttäytymään nesteen tavoin.

Vuoden 1984 insinöörityöpalkinnon perustana oli teknologia, jolla keskisakea massa saatiin juoksevaksi ja pumpattua keskipakoperiaatteella. Keksintö oli läpimurto ja merkitsi suuria säästöjä sellutehtaille.

Pyörteissä sen salaisuus

Kun kuitumassa on voimakkaassa, pyörteilevässä liikkeessä, se alkaa käyttäytyä nesteen tavoin. Ahlströmillä kehitettyjen MC-pumppujen keskeisiä oivalluksia olivatkin suuret leikkausvoimat ja turbulenssi. Juoksupyörään yhdistettiin myös kaasunpoisto, jolloin massa muuttui tasalaatuisemmaksi ja esimerkiksi kemikaalien vaikutus tehostui.

MC-pumput olivat paljon edeltäjiään pienempiä, yksinkertaisempia ja halvempia. Lisäksi niiden huoltotarve ja -kulut olivat karkeasti ottaen kymmenesosa aikaisemmista. Huoltotoimet olivat nopeita, jolloin seisokit jäivät lyhyiksi. Lisäksi energian kulutus pieneni, erityisesti suurilla sakeuksilla.

Säästöä saatiin myös tehtaan rakennuskuluissa. Kemikaaleja voitiin sekoittaa suoraan pumpussa, jolloin erilliset sekoitusaltaat kävivät tarpeettomiksi. Varastosäiliöitä purettaessa massaa ei tarvinnut laimentaa, joten tehtaalla liikuteltavat ja puhdistettavat vesimäärät vähenivät.

Yhä voimissaan

Osa MC-pumppuihin liittyvistä patenteista on jo vanhentunut, mutta uusia on haettu jatkuvasti. Tuotekehitys on jatkunut keskeytyksettä, ja vuosien varrella asiakkaille on toimitettu useita tuhansia pumppuja ja muita keskisakean massan virtaukseen liittyviä laitteita.

Keksinnöillä on ollut strategisen tärkeä merkitys sekä suomalaiselle pumpputeollisuudelle että koko maailman selluntuotannolle. Erityisen merkittävästi keskisakeitten massojen käsitteleminen on vaikuttanut tehtaiden energia- ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen.