TkT Juha Tikkanen (vas.), TkT Mikko Moisio, prof. Jorma Keskinen ja DI Kimmo Pietarinen.

ELPI – electrical fine particle sizer

2001: Jorma Keskinen, Mikko Moisio, Kimmo Pietarinen, Juha Tikkanen

Pienhiukkaset esiin

Tamperelaisen tutkijaryhmän kehittämä pienhiukkasanalysaattori valmistui samaan aikaan, kun tällaisen mittalaitteen tärkeys ja tarve oivallettiin maailmanlaajuisesti. Ajoitus oli sattuma, mutta mitä onnellisin sellainen.

Analysaattori mittaa ilmassa olevia kiinteitä ja nestemäisiä pienhiukkasia. Mittausalue on erityisen laaja, kymmenestä mikrometristä muutamiin nanometreihin saakka. Laitteen toinen hyve on sen tosiaikaisuus, resoluutio on noin sekunti.

Laitteen perusta on jo kauan tunnettu impaktori, jolla erikokoiset hiukkaset on voitu poikkeuttaa ilmavirrasta eri mittaustasoille. Aikaisemmin mittaus oli pakko tehdä punnitsemalla kukin jae äärimmäisellä tarkkuudella esimerkiksi tunnin mittausjakson jälkeen. Nyt hiukkasten tulo rekisteröidään sähköisesti, ja tulokset voidaan kerätä suoraan tietokoneelle erilaisten taulukointiohjelmien käyttöön.

Mittalaitteiston vertailu aikaisempiin välineisiin antaa melko murskaavia lukuja. Tamperelaismenetelmä on herkkyydessä, nopeudessa, dynamiikassa ja mitattavien hiukkasten kokospektrissä verrattuna useita kertaluokkia parempi. Lisäksi laitteisto on kenttäkelpoinen ja helposti siirreltävissä.

Mittaustarve kasvaa

Samoihin aikoihin kun Dekati Oy sai valmiiksi ensimmäiset mittalaitteensa, maailmalla löydettiin ensimmäiset korrelaatiot tuntemattomien kuolleisuushuippujen ja ilman sisältämien pienhiukkasten välille. Havainto loi kysynnän luotettaville, tosiaikaisille mittalaitteille.

Tutkimus vahvisti sen, että erittäin pienet, hengitysteiden pohjalle saakka kulkeutuvat hiukkaset ovat huomattava terveysriski. Toistaiseksi ei tiedetä, mitkä pienhiukkasiin liittyvistä lukuisista ilmiöistä terveyttä uhkaavat, joten mittalaitteilla on jatkuvaa kysyntää maailman laboratorioissa.

Eräs tärkeimmistä asiakkaista on ollut maailman autoteollisuus. Polttomoottorien päästöt ovat muodostuneet erittäin merkittäviksi pienhiukkasten lähteeksi maailman kaupungeissa. Autoteollisuus haluaa reagoida kyllin nopeasti, ettei se joutuisi tupakkateollisuuden tapaiseen litistykseen.

Toinen merkittävä asiakas on lääketeollisuus, joka etsii esimerkiksi luotettavaa inhalaattoria insuliinille. Hengittämällä lääkintä on nopeampaa ja miellyttävämpää kuin ruiskeina; samalla tarvittavaa annostusta voidaan pienentää.

Emona toimi TTKK:n fysiikan laitos

Alun perin hiukkasanalysaattorin kehitys starttasi Tampereen teknillisen korkeakoulun aerosolifysiikan laboratoriossa. Kun laite oli kaupallisesti hyödynnettävässä vaiheessa, sen kehittäminen siirtyi Dekati Oy:öön.

Yrityksellä oli 1997 henkilöstöä 7 ja liikevaihtoa 0,6 miljoonaa euroa. Nyt väkeä on 26 ja liikevaihdoksi ennustetaan 2003 noin 2,6 miljoonaa euroa. Viennin osuus on 90 prosenttia. Aiemmin lukema on ollut yli 95, mutta julkisuuden myötä myös kotimarkkinat ovat avautuneet. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee tutkimus- ja kehitystehtävissä; siihen ohjautuu myös neljännes liikevaihdosta.