TkT Tuomo Suntola keksintöineen.

Electroluminence display

1985: Tuomo Suntola

Litteä näyttö ja paljon muuta

Tuomo Suntola sai vuoden 1985 insinöörityöpalkinnon litteään elektroluminenssinäyttöön (EL) liittyneistä keksinnöistä. Innovaatiot ovat kantaneet hedelmää useammallakin saralla ja niiden suurimmat saavutukset saattavat yhä olla tulevaisuudessa.

Litteitä elektroluminenssinäyttöjä käytetään ennen kaikkea sovelluksissa, jotka vaativat näytöltä erityisominaisuuksia. Tällaisia sovellusalueita ovat mm. teollisuuden sekä lääketieteen teknologian laitteet. Näissä oloissa EL-näytön laaja katselukulma, hyvä kontrasti, kirkkaus sekä laaja lämpötila-alue tuovat etuja, joita on muilla näyttöteknologioilla vaikea saavuttaa.

Luminenssinäytön etuja ovat suuri katselukulma ja lämpötilakesto. Nykyisin EL-näyttöjen maailmanmarkkinoilla suurin yritys noin 60 prosentin osuudellaan on amerikkalainen Planar Systems, Inc. Yrityksen Euroopan toiminnoista vastaa Espoon Olarinluomassa sijaitseva Planar Systems Oy, jonka palveluksessa on noin 250 henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee EL-näyttöjä valmistavassa tuotantoyksikössä, mutta jonkin verran myös t&k-tehtävissä sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yritys myy ulkopuolisille asiakkaille noin 20 miljoonan euron arvosta vuosittain ja konsernin sisäinen myynti on lisäksi noin puolet tästä.

ALE iacta est

Aikanaan insinöörityö palkittiin koko siitä teknologiasta, joka mahdollisti sähköisen luminenssi-ilmiön muuttamisen kaupallisiksi tuotteiksi. Eräs sen peruspilareita oli atomien paksuisten kerrosten muodostaminen, ALE (Atomar Layer Epitaxy).

Se on edelleen elektroluminenssinäyttöjen valmistamisen perusedellytyksiä, mutta samalla ALE on alkanut elää omaa elämäänsä. Se on valmistusteknologiana vallannut oman reviirinsä myös perinteisten, piihin perustuvien mikropiirien tekemisessä.

Samaan aikaan atomaaristen kerrosten tekniikka on ottanut merkittävän sijan kemiallisten katalyysireaktioiden tutkimuksessa.