DI Juhani Tuovinen

Developing tall oil based binding agents

1991: Juhani Tuovinen

Painovärejä mäntyöljystä

Perinteisesti painatuksessa käytettävien väriaineiden sideaineena on käytetty raakaöljyn jalostuksessa syntyviä öljyjä ja hartseja. Juhani Tuovisen ponnistelujen ansiosta samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös selluteollisuuden sivutuotetta, mäntyöljyä.

Syy mäntyöljyyn siirtymiseen löytyy sekä ympäristö- että työturvallisuuspuolelta. Mäntyöljy hajoaa mineraaliöljyjä helpommin luonnossa ja irtoaa helpommin kierrätyspaperista. Se ei myöskään sisällä polyaromaattisia hiilivetyjä, jotka hengitettyinä aiheuttavat syöpäriskin kirjapainossa ja jätepaperin käsittelyssä.

Painoväri koostuu kolmesta perusosasta: pigmentistä, joka antaa värin, hartsista, joka sitoo sen paperiin sekä liuotinaineesta, joka saa sen juoksevaksi, mutta haihtuu pois mahdollisimman pian painamisen jälkeen.

Hartsina ja liuottimena käytetään yleensä raakaöljystä jalostettuja komponentteja. Ne sisältävät myös aromaattisia yhdisteitä, joiden on osoitettu aiheuttavan syöpää koe-eläimille. Liuotinosassa voidaan käyttää myös kasviöljyihin perustuvia aineita.

Sellun keiton yhteydessä saatava mäntyöljy sisältää sekä hartseja että öljyjä, joita on suhteellisen helppo muokata edelleen. Mäntyöljy on edullisempaa kuin rypsi- tai soijapohjaiset öljyt eivätkä sen hinta ja saatavuus vaihtele sato-olosuhteiden mukaan.

Kierrätys suosii mäntyöljyä

Mäntyöljypohjaisten painovärien kehittäminen starttasi intensiivisesti 80-luvun puolivälissä, jolloin keräyspaperin uudelleenkäyttöön investoitiin voimakkaasti kautta maailman. Kehittäminen tähtäsi tuotteeseen, joka siistautuu helposti eli irtoaa kuidusta silloin, kun siitä tehdään jälleen paperia.

Mäntyöljy ratkaisikin sekä mineraali- että kasviöljyille kiusallisen vanhenemisen, nämä kun siistautuvat hyvin vain silloin, kun keräyspaperi saapuu tehtaalle tuoreena. Jos painotuote ehtii vanhentua, perinteiset värit takertuvat kuituihin liian innokkaasti.

Elinkaari jatkuu

Tuotteena mäntyöljypohjaiset painovärit jatkavat edelleenkin voimakkaasti markkinoilla. Niitä on kehitetty voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana.

Suomalaisperäinen teknologia ja siihen liittyvä liiketoiminta on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen ja päässyt edelleen maailmanlaajuiseen levitykseen. Vastaavien tuotteiden valmistus on aloitettu myös Yhdysvalloissa.

Nykyinen omistaja ei halua antaa tarkkoja lukuja mäntyöljyyn perustuvien painovärien liiketoiminnastaan, mutta kertoo kuitenkin, että suomalaiseen innovaatioon pohjautuva toiminta on laajaa ja sitä kehitetään koko ajan.