Ins. Jukka Gustafsson, DI Matti Heinäkari ja ins. Ari Sipilä.

Developing manufacturing technology for thick-walled spherical aluminium tanks

1997: Matti Heinäkari, Jukka Gustafsson, Ari Sipilä

Suuret, pikkutarkat alumiinipallot

Maakaasu tarjoaa oivallisen energianlähteen, mutta sen kuljettaminen maapallon puolelta toiselle vaatii hyvin erikoisia laivoja. Turussa kehitettiin aivan uusi teknologia suurten, alumiinisten pallotankkien valmistamiseksi.

Luonnonkaasua saadaan usein öljykentiltä sivutuotteena. Monesti se voidaan johtaa käyttäjille putkea pitkin, mutta esimerkiksi Lähi-Idästä Japaniin kaasu on kuljetettava laivoilla.

Kuljetusta varten pääasiassa metaania sisältävä kaasu nesteytetään jäähdyttämällä ja puristamalla se kovaan paineeseen. Maakaasu nesteytyy paljon huonommin kuin sen lähisukulainen nestekaasu.

Turun telakalla oli kehitetty kaasutankkien valmistusta jo 80-luvun lopulta. Suuren paineen vuoksi tankin on oltava pallon muotoinen, ja painon säästämiseksi materiaalina käytetään alumiinia.

Valtavat mittasuhteet

Suomesta 1993 tilatuissa neljässä kaasulaivassa on kussakin neljä pyöreätä, halkaisijaltaan 40-metristä alumiinisäiliötä. Säiliön korkeus vastaa 14-kerroksista kerrostaloa, mutta mittatarkkuuden on silti pysyttävä millimetriluokassa.

Laatuvaatimukset ovat äärimmäisen tiukat, sillä kova paine edellyttää saumojen olevan tasalaatuisia. Tämä taas merkitsee suurta mittatarkkuutta. Lisäksi alumiini on materiaalina paljon vaikeampaa hitsattavaa kuin teräs, ja alan taitajia on maassamme suhteellisen vähän.

Vuoden 1997 insinöörityöpalkinto annettiin tunnustuksena koko sille teknologialle, mikä mahdollisti pallotankkien muovaamisen ja kokoamisen. Valmistuttuaan tankit arvioitiin muoto- ja mittatarkkuudeltaan maailman parhaiksi.

Työtä tuhansille

Kaasulaivojen valmistaminen merkitsi telakalle noin 5000 miestyövuoden verran ahertamista. Lisäksi uusia työpaikkoja syntyi hyvin paljon myös alihankintaketjun eri osiin.

Tällä hetkellä Turun telakalla ei ole tilauksessa uusia kaasulaivoja. Laitteisto ja taito ovat tallella, kunhan uusia tilauksia tulee. Pallotankkien valmistusteknologia on myös kysyttyä maailmalla, ja alan teknologiasiirrosta neuvotellaan.