TkT Juha Simola (takana vas.), TkT Jukka Knuutila, DI Matti Kajola, (edessä vas.), TkT Matti Hämäläinen ja TkT Antti Ahonen.

Developing a magnetoencephalographic device (MEG) for scanning the entire human head and brain

1996: Antti Ahonen, Matti Hämäläinen, Matti Kajola, Jukka Knuutila, Juha Simola

Aivotoiminnasta magneettinen kartta

Aivotoiminnot synnyttävät hyvin heikkoja magneettikenttiä, joiden mittaamiseen tarvitaan erittäin herkkä laite.

Heikot signaalit tekevät mittaamisen todella vaikeaksi, sillä ympäristön aiheuttama taustakohina on tuhansia kertoja voimakkaampaa kuin mitattavat ilmiöt. Ongelma on ratkaistu eristetyllä suojahuoneella, osittain käyttämällä mittauksessa kompensointia, joka tekee laitteen herkäksi vain läheltä tuleville kentille.

Ainoat menetelmät, joilla aivojen toimintaa voidaan tutkia nopeasti kallon ulkopuolelta ovat aivosähkökäyrä ja magneettikartoitus. Magneettikartoitus on menetelmänä hankalampi, mutta sen paikoitustarkkuus on hyvä, vain muutamia millimetrejä.

Vaikka laitteisto on tekniikaltaan ja suojausvaatimuksiltaan hyvin vaativa, se on sekä potilaan että käyttäjän kannalta helppo ja havainnollinen.

Suomalaisen magneettikartoittimen historia liittyy korkeatasoiseen kylmätutkimukseen. Mittauksissa käytetään suprajohtavia ilmaisimia, jotka jäähdytetään nesteytetyllä heliumilla lähes 270 pakkasasteeseen.

Tähän saakka aivojen magneettikartoittimien pääkäyttäjiä ovat olleet tutkimuslaitokset, joita on ympäri maailmaa noin sata. Nyt menetelmä on alkanut levitä kliinisten sovellusten myötä potilaita hoitaviin sairaaloihin.

Kun magneettikartoittimen kehitystyö sai insinöörityöpalkinnon 1996, laitteita oli myyty alle kymmenen kappaletta. Vuoden 2000 alussa kaupaksi oli mennyt jo 27 kartoitinta. Suomessa työskentelee tällä hetkellä 28 henkilöä suoraan magneettikartoituksen parissa. Laitevalmistukset työllistävät vähintään saman verran alihankkijoilla.

Tuotekehitys sai fuusiovoimaa

Suomalaista aivokartoitusta soveltava yritys, Neuromag Oy, vaihtoi hiljattain omistajaa. Sen osti Bayer Technologies Inc., joka oli jo aikaisemmin hankkinut omistukseensa pahimman ulkomaisen kilpailijan. Ostot loivat yrityksen, joka on ehdoton markkinajohtaja, ja jonka kilpailukyky on suurempi kuin osien summa.

Suomalaiset esittelivät 1998 magneettikartoittimen toisen sukupolven. Sen erottelukyky on entistä parempi, ja mittauskanavien määrä, joka aiemmin oli 122, on kasvanut 306 kanavaan.