Palkitut vasemmalta: ins. Carl-Erik Rösgren, ins. Daniel Paro ja ins. Ingemar Nylund.

Developing a gas-diesel engine

1992: Daniel Paro, Carl-Erik Rösgren, Ingemar Nylund

Diesel nielee myös kaasua

Wärtsilässä onnistuttiin soveltamaan luonnon-kaasua dieselmoottorin polttoaineeksi pari vuotta aikaisemmin kuin kilpailevissa yrityksissä muualla maailmassa. Tämä tutkimus ja kehitys sai vuoden 1992 insinöörityöpalkinnon.

Wärtsilä valmistaa suuria, laiva- ja voimalakäyttöön soveltuvia dieselmoottoreita. Normaalisti polttoaineena käytetään raskasta tai kevyttä polttoöljyä.

Luonnonkaasu tarjoaa monia etuja, kuten alhaiset päästöt sekä useissa käyttökohteissa alhainen, joskus jopa ilmainen hinta. Kaasun ongelmana dieselprosessissa on muun muassa huono syttyvyys.

Wärtsilän ratkaisussa olemassa oleviin, suuriin dieseleihin kehitettiin ruiskutuslaitteisto, joka annostelee sylinteriin tarvittavan kaasumäärän sekä noin 5 % polttoöljyä seoksen syttymiseksi.

Maalla ja merellä

Kaasudiesel sopii voimanlähteeksi sekä hajautettuun sähköntuotantoon esimerkiksi syrjäisille asutus- ja teollisuusalueille että merelle, erityisesti öljynporaukseen.

Dieselin etuja tavanomaisiin voimalaratkaisuihin nähden on esimerkiksi hyvä säädettävyys. Sähkön tuotanto onnistuu taloudellisesti ja pienin päästöin myös osakuormilla, päinvastoin kuin esimerkiksi kaasuturbiinia käytettäessä.

Haittapuolena on huono soveltuvuus suuriin laitoksiin, joissa höyry- ja kaasuturbiinit pääsevät oikeuksiinsa. Diesel onkin vallannut alaa nimenomaan keskisuurissa voimaloissa.

Hyvä menestys

Kaasudiesel osoittautui markkinamenestykseksi, ja niitä oheislaitteineen on myyty yhteensä liki miljardin euron arvosta. Yhteisteholtaan ne ovat noin 900 megawatin verran eli suurta ydinvoimayksikköä vastaava määrä. Myyntiä vauhditti erityisesti 90–luvun puolivälin kiivas porauskaluston rakentaminen.

Suuntaus öljyn- ja kaasuntuotannossa onkin ollut kohti helposti siirrettäviä yksiköitä, jolloin voimanlähteiden kaikkiruokaisuus on suuri etu. Koska asiakkaat tietävät, että Wärtsilän diesel on helposti muunnettavissa vastaisuudessa myös kaasulle, tieto on auttanut myös öljykäyttöisten dieseleiden markkinointia.