Työryhmä vasemmalta: Jukka Henriksson, Pekka Talmola ja Janne Aaltonen sekä palkittu mobiilitv.

Achieving a pocket-size TV SET

2007: Janne Aaltonen, Jukka Henriksson, Pekka Talmola

Televisio meni taskuun

Kun telealan insinöörillä on kompakti visio, syntyy taskukokoinen televisio. Edes se ei haittaa, että hanke on yleisesti tuomittu mahdottomaksi energiankulutuksensa takia. Vuonna 2007 insinöörityöpalkinnon voitti mobiilitelevision kehitystyön käynnistäminen, joka tuotti paitsi digitaalisen taskutelevision, myös standardin, joka mahdollisti mahdottoman.

Suomessakin käyttöön otettu digitaalinen televisiolähetys perustuu käytäntöön, jossa siirretään useita ohjelmakanavia yhteisenä lähetyksenä. Vastaanotin tai sovitin purkaa lähetyskoodista kaikki kanavat, ja näyttää ruudulla sitä kanavaa, minkä katsoja on valinnut. Järjestelmä syö aika vähän energiaa, mutta taskulaitteen akuille vähäkin voi olla liikaa.

Mobiili-tv oli tästä syystä yleisesti tuomittu mahdottomaksi. Palkitulla työryhmällä oli kuitenkin näkemys siitä, miten ongelma voitaisiin periaatteessa ratkaista. Ja Nokialla oli rohkeutta ja resursseja lähteä kehittämään visiota televisioksi.

Uusi standardi

Energiansäästön perusoivallus oli vastaanottaa ja purkaa vain se kanava, jota katsellaan. Siksi lähetys oli koodattava niin, että kunkin kanavan data tuli ajallisesti tiivistettyinä, peräkkäisinä purskeina.

Periaatteessa siis kahden sekunnin ohjelmapätkä otettiin vastaan 0.2 sekunnissa, ja jäljelle jäävän 1.8 sekunnin ajan tulivat muiden kanavien lähetyspurskeet. Niitä vastaanotin ei kuitenkaan kuuntele eikä pura koodausta, vaan säästää virtaa. Tavoitteena oli pudottaa virrankulutus kymmenesosaansa, ja siinä onnistuttiin.

Lisäksi ohjelmaa lähetetään siten, että jonkin purskeen vaurioituminen ei välttämättä näy katsojalle, sillä korjausdataa lähetetään ajallisesti erotettuna. Virheenkorjaus on oleellinen ominaisuus liikkuville yhteyksille, joissa häiriöitä tuottavat monet lähteet ja terminaalin liike.

Vuonna 2000 perustettiin pieni suljettu työryhmä tutkimaan miten tv-standardia pitäisi muuttaa, niin että saataisiin käyttökelpoinen mobiili-tv. Mukana oli kymmenisen yritystä. Teknisen työn jatkoksi toinen ryhmä arvioi myös niitä kaupallisia vaatimuksia, joihin uuden menetelmän pitäisi perustua.

Satoja miljoonia katsojia

Kehitystyö on kestänyt kaikkine vaiheineen lähes kymmenen vuoden ajan, ja siihen on osallistunut ajoittain satoja insinöörejä. Projektia aloitettaessa toisaalta tiedettiinkin, että aikaa kuluisi, sillä alkuvaiheessa ei edes ollut olemassa sellaisia komponentteja, joita toimiva ratkaisu vaati.

Työryhmä uskoi tasaiseen tekniseen kehitykseen, esimerkiksi Mooren lain mukaiseen mikropiirien tehon kasvamiseen. Oletukset toteutuivat, ja palkinnon jakamishetkellä kaupoissa oli valmiita taskutelevisioita, samoin ensimmäiset lähetykset olivat alkaneet eri maanosissa.

Ulkopuoliset arviointilähteet ennustivat, että mobiili-tv:llä on vuonna 2010 jo satoja miljoonia asiakkaita. Massatuotanto laskee laitteiden hintoja, jolloin asiakaskunta laajenee kautta maailman - aivan kuten matkapuhelimienkin kohdalla tapahtui.