Sisällöt avainsanalla: lakitieto

Tuntuuko, että sinua on kohdeltu kaltoin? Näin TEKin lakipalvelut ovat tukenasi työelämän monissa kiemuroissa.
Uutinen | 22.5.2017
Tulospalkkio on parhaimmillaan kannustava lisä. 
Työoikeudellisesta näkökulmasta tulospalkkioihin liittyy kuitenkin paljon kysymysmerkkejä.
Uutinen | 28.3.2018
Avainsanat:
Lähes kaikista TEKin lakimiehille tarkistettavaksi tulevista työsopimuksista löytyy koeaikaehto. Mutta mitä koeaika oikeastaan tarkoittaa?
Uutinen | 26.9.2017
Avainsanat:
Vuodenvaihteessa nuijittiin läpi monia työelämään vaikuttavia lakimuutoksia. Muutokset helpottavat muun muassa omaehtoista opiskelua työttömänä.
Uutinen | 22.1.2019
Työehtosopimukset tuovat työntekijälle lisäetuja ja mahdollistavat paikallisen sopimisen.
Uutinen | 4.2.2019
Osakeyhtiötä perustettaessa on laadittava perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Näiden lisäksi solmitaan usein myös osakassopimus.
Uutinen | 4.4.2019
Avainsanat:
Opintovapaalla työntekijän työsuhde jatkuu, mutta hän on vapautettu työntekovelvoitteesta opiskelun tai koulutuksen vuoksi.
Uutinen | 21.11.2018
Avainsanat:
Toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja ja toimeksisaaja määrittelevät yhteiset pelisäännöt. Huolellisesti laaditulla sopimuksella voit ennaltaehkäistä erimielisyyksien syntymistä.
Uutinen | 23.5.2018
Avainsanat:
Työkyvyttömyys on kipeä asia. Vielä kipeämpi se on, jos työkyvyttömyyseläkettä hakee, mutta ei saa sitä. Miksi niin käy? Miten työkykyä arvioidaan työeläkeyhtiössä?
Uutinen | 16.1.2018
Avainsanat:
Perhevapaalla olevia työn­tekijöitä suojellaan monella tavalla työlain­säädännössä.
Uutinen | 1.2.2018
Avainsanat: