Jäsenten yhteisö

Tervetuloa harrastamaan ja verkostoitumaan kerhoihin ja alueseuroihin! Paikallisesti tekkiläiset valvovat etujaan yhdistyksissä niin yrityksissä, kunnissa kuin yliopistoillakin.

Alueseurat ja teknilliset seurat ovat oman alueensa tekkiläisten yhdysside. Ne järjestävät tapahtumia ja edistävät tekniikan kehittämistä.

Tekkiläisten kerhoja löytyy kymmeniä Akateemisestä teekkarikerhosta Yrittäjäklubiin. 

Paikallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen 

Paikallisesta edunvalvonnasta vastaavat yksityisellä sektorilla Ylempiä toimihenkilöitä edustavat YTN:n yritysyhdistykset (YRY). Yritysyhdistykset edustavat työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä, jotka kuuluvat YTN:n jäsenliittoihin ja ovat yritysyhdistyksen jäseniä. Yhdistysten avulla voidaan käsitellä työpaikalla neuvoteltavia asioita yhdessä, tehdä parempia sopimuksia ja toteuttaa kattavaa edunvalvontaa. Yhdistykset toimivat myös luottamusmiesten tukena ja sparrauskumppaneina sekä järjestävät jäsenistöään kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia. Yritysyhdistykset voivat olla yksikkö-, yritys- tai konsernitasoisia, ja niitä löytyy Suomesta yli 100. Yritysyhdistykseen voivat liittyä kaikki yrityksessä työsuhteessa olevat akavalaiseen liittoon kuuluvat ylemmät toimihenkilöt, kuten esimiehet, asiantuntijat ja eritystehtävissä työskentelevät.

Valtiolla ja kunnissa toimii kasvava määrä paikallisyhdistyksiä.

Yliopistoyhdistykset ajavat jäsenten etuja esimerkiksi paikallisissa neuvotteluissa ja palkkausasioissa. TEK tukee yhdistyksiä ja yksittäisiä jäseniä työsuhdeasioiden hoidossa. 

Toimitko JONKuN TEKin yhteisön johtokunnassa?

Tilaa kerhojen, alueseurojen ja yliopistoyhdistyksen aktiiveille tarkoitettu uutiskirje täältä. Lähetämme kirjeen noin kerran kvartaalissa.

Asiasanat: