Urasuunnittelu, ura, uravalmentaja

Mentorointi

Mentorointi on oiva väylä vaihtaa ajatuksia ja saada vinkkejä uramuutoksiin, ammatillisen identiteetin vahvistamiseen ja vahvuuksien tunnistamiseen.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jonka perinteisessä muodossa pidempään työelämässä ollut henkilö (mentori) antaa toiselle (aktori) ammatillista tukea ja vinkkejä. Mentoroinnin avulla voit hankkia verkostoja omalle alalle, suunnitella uraasi, kehittää nykyistä työtäsi ja osaamistasi, suunnitella opintoja sekä rakentaa linkkejä työelämään.

Mentorointia voi toteuttaa muullakin tavalla, esimerkiksi käänteisenä mentorointina, jossa ammatillisesti nuorempi sparraa kokeneempaa. Mentorointipari voi olla myös keskenään hyvin tasavertainen ja jakaa kokemuksia ja osaamista yhdessä, ilman perinteistä mentori-aktori-asetelmaa, eli vertaismentorointina.

Tyypillisiä kehittymiskohteita, joissa mentorointia käytetään:

  • ammatillinen kehittyminen

  • urasuunnitelmien ja –tavoitteiden selkiyttäminen

  • omien vahvuuksien, kehittymistarpeiden tunnistaminen ja itsetuntemuksen lisääminen

  • työn ja perheen yhteensovittaminen, takaisin työelämään palaaminen

  • asiantuntijasta esihenkilöksi siirtyminen

  • verkostoituminen

  • kansainvälisyys

  • työnhaussa sparraaminen

 

TEK Mentorointiohjelma 1

TEKin mentorointiohjelma

Puolen vuoden mittainen TEKin mentorointiohjelma sisältää parikeskusteluiden lisäksi yhteisiä tilaisuuksia sekä verkkomateriaalia, jotka antavat välineitä ja inspiraatiota mentoroinnin tueksi. TEKin uravalmentajat ovat parien tukena koko ohjelman ajan. Mentorointiohjelma toteutetaan virtuaalisesti, joten voit osallistua mistä päin Suomea tahansa – tai vaikka Suomen rajojen ulkopuolelta.

Seuraava TEKin mentorointiohjelma käynnistyy lokakuussa 2022. Haku mentoriksi alkaa 15.6. ja aktoriksi 8.8. Haku päättyy 5.9.2022.

Lue lisää ja hae mukaan!
TEK Pikamentorointi 1

Pikamentorointi

Pikamentoroinnin tavoitteena on ajatusten, kokemusten ja osaamisen jakaminen kokeneempien mentoreiden ja aktoreiden kesken perinteistä mentorointiohjelmaa kevyemmin. Pikamentorointi on ryhmämuotoista mentorointia ja siinä aktorit pääsevät kuulemaan mentorien erilaisia oppeja virtuaalisissa tilaisuuksissa uratarinoiden muodossa. Tilaisuuksissa pääsee pohtimaan oman uran seuraavia askelia, kyselemään mentoreilta erilaisia itseä kiinnostavia kysymyksiä sekä sparrailemaan muiden tekkiläisten kanssa.

Pikamentorointi toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2023. 

"Mentorointi on antanut perspektiiviä uraan sen kaikissa käänteissä, henkistä tukea, itsevarmuutta hankalana hetkenä, ihanaa piristystä arkeen, uuden ystävän."

"Mentorointi on selkeyttänyt valtavasti suuntaani ja vahvistanut myös ammatillista identiteettiäni."

"Tunnen TEKiä ja tekkiläisiä nyt paljon syvemmältä."
- Palautetta vuoden 2020 mentorointiohjelman osallistujilta