Henkilöstöedustajat

Henkilöstöedustajat

Työpaikoilla toimii liittojen tukemia henkilöstöedustajia. Edustajat valitaan työntekijöiden keskuudesta vaalilla. Varmista, että oman työpaikkasi henkilöstöedustus on kunnossa.

Työpaikoilla toimii seuraavia liittojen tukemia henkilöstöedustajia:

  • Luottamushenkilö tai -valtuutettu edustaa henkilöstöryhmääsi esimerkiksi paikallisten sopimusten tekemisessä sekä yt-neuvotteluissa. Luottamushenkilö valitaan työehtosopimuksen perusteella ja luottamusvaltuutettu lain perusteella. Joillain aloilla on omat edustajansa ylemmille toimihenkilöille (tekkiläiset) ja toimihenkilöille. Puuttuuko työpaikaltasi luottamushenkilö? Tutustu YTN:n (yksityinen sektori) tai JUKOn (julkinen sektori) ohjeisiin.
  • Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä, kun yhteistoimintamenettelyssä työnantajan kanssa tai yhteydenpidossa työsuojeluviranomaisten kanssa käsitellään esimerkiksi työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavia asioita. Hän pitää myös huolta edustamiensa työntekijöiden työoloista ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista työnantajan edustajille ja tarvittaessa työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluvaltuutettu valitaan lain perusteella. Mikäli työpaikaltasi puuttuu työsuojeluvaltuutettu, ota yhteyttä työpaikkasi henkilöstöhallintoon.
  • Hallintoedustaja – Mikäli työnantajasi palveluksessa on yli 150 henkilöä, tulee hallintoedustuslain mukaan yrityksessä olla työntekijöistä valittu hallintoedustaja, joka tulee ottaa mukaan yrityksen päätöksentekoon. Laki antaa hallintoedustajille oikeuden osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn yrityksen päättävissä, toimeenpanevissa, valvovissa tai neuvoa-antavissa hallintoelimissä. Mikäli työpaikaltasi puuttuu hallintoedustaja, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen.
  • EWC-edustaja – Mikäli työnantajasi työllistää 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa tulee yrityksessä olla työntekijöistä valittu EWC (European Works Council) -edustaja. EU-direktiiviin perustuvaa EWC-toimintaa määrittelee Suomessa yt-laki ja EWC-laki. EWC pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään 1000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa. Mikäli työpaikaltasi puuttuu EWC-edustaja, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai TEKin Daniel Valtakariin.

Miksi kannattaa hakea henkilöstöedustajaksi?

  • Henkilöstöedustajana toimiminen voi tuoda aivan uudenlaista merkitystä työhösi.
  • Voit osallistua YTN:n ja JUKOn järjestämiin koulutuksiin, webinaareihin ja yhteistilaisuuksiin.
  • Henkilöstöedustajat tekevät työpaikoista parempia ja toimivat tärkeänä tukena kollegoilleen.
  • Opit paljon uutta työelämän pelisäännöistä ja säädöksistä.
  • Tutustut uusiin ihmisiin omalla työpaikallasi ja verkostoidut muiden saman alan yritysten henkilöstöedustajien kanssa.
Daniel Valtakari
Daniel Valtakari
Työelämäasiantuntija, korkeakoulut ja kv-asiat
TEKin lakineuvonnasta olen saanut ensiluokkaista tukea luottamushenkilön toimimisen haastaviin tilanteisiin.
- Jäsenpalaute