Sisällöt avainsanalla: sairausloma

Tietoa sairaslomasta ja sairausajan palkasta.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/sairasloma-ja-sairausajan-palkka

Liittojen neuvottelemilla työehtosopimuksilla on keskeinen rooli siinä, onko meillä varaa, aikaa ja energiaa perheelle, ystäville, harrastuksille, rakkaudelle sekä muulle työn ulkopuoliselle elämälle.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/mita-tekemista-liiton-jasenyydella-hyvan-elaman-kanssa